78.416 medlemmar 1.972 inloggade
Logga in Bli medlem
Qruiser
Ooh aah, just…
En extra timme..…
Blogg
Ooh aah, just…
O varför...
Blogg
Ooh aah, just…
Bagis...
Blogg
Stockholm 21/9
Posithiva Gruppen
Gaymap

blog.qruiser.com
Jag bloggar på Skandinaviens största gay- och queercommunity Qruiser. Bli medlem du också!
Kvicksilvertåren
Teknikfientlig bakåtsträvare och torrboll utan självdistans.
Kategorier
Senaste inläggen
Kalender
«
Ti 1 To Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Widgets
Statistik
Blog id: 1494

Massutmaning

Melankolisk ögonfröjd  (uppdaterad av Melankolisk ögonfröjd)
Så fick jag läst denna bok som alla på förhand hade en uppfattning om (migrationsmotståndare att den är bra, migrationsförespråkare att den är dålig) och den första ögonöppnaren jag fick var hur extremt sällsynt det är med stavfel i böcker i allmänhet. Visst, någon gång ser man två bokstäver som kastats om, men då kommer man i regel också ihåg och lägger märke till felen, just på grund av deras sällsynthet. Denna bok utmärkte sig nämligen genom att hava, vad som kändes som, oerhört många stavfel. Ehuru det egentligen bara är inlärd irritation att störa sig på sådant (i princip alla fall lyckades jag ju klura ut vad Tino menade ändå), så kan avsaknad av korrekturläsning, när den är för uppenbar, bliva till ett störningsmoment som skymmer budskapet man vill föra fram. Med tanke på bokens ambition att vara noggrant sammanställd, vilket jag inte haver belägg för att den inte skulle vara (vill man å andra sidan undandraga sig kritik så skall man bifoga 329832847 källhänvisningar, ty ytterst få hava energin att själva läsa igenom dem alla), så kan det få den skeptiska läsaren att betvivla noggrannheten när en så pass enkel kontroll som stavningskontroll inte utförts i samma omfattning som böcker i allmänhet verka vara utsatta för innan publicering.
När det sedan gäller själva sakfrågan om migration så saknas helt den filosofiska dimensionen, som jag anser vara den avgörande i frågan: de flesta människor i dagens Sverige anse det orimligt att diskriminera andra uteslutande på medfödda faktorer (såsom kön eller sexualitet), men varför skulle det vara mer riktigt att göra det baserat på medborgarskap? Medborgarskapet är en medfödd egenskap och att lagen gäller olika baserat på denna egenskap strider i mina ögon mot rättsstatens fundament. Man kan också fråga sig vari den demokratiska legitimiteten i migrationsrelaterade lagar ligger: de som primärt påverkas (medborgarna av andra länder) hava inte haft möjligheten att rösta om dem.
Nu vet jag förvisso från andra texter att Tino verkar betrakta medborgarskapet som ett avtal mellan innehavarna av avtalet och att staten utgör något av en "förening" som medborgarna äga andelar i. Därför är det på grund av avtalsfriheten, även ur ett liberalt perspektiv, legitimt av svenska medborgare att utesluta medborgare av andra stater från att bliva medborgare i eller taga del av svenska staten. (Min uppfattning av en diskussion mellan Lena Andersson och Tino.) Jag haver emellertid aldrig hört/läst hur han får den negativa avtalsfriheten att passa in i denna nationssyn han haver: medborgarskapet är inget avtal man väljer att ingå och jag får inte ens säga upp avtalet (om jag inte bliver medborgare i en annan stat, vilket med hans syn bliver oerhört svårt/omöjligt). Det enda försök till förklaring jag sett är att lagar redan finnas på plats som förhindra oss från att frisäga oss vår egen frihet (som exempel använde han att vi inte kunna skriva ett juridiskt bindande avtal om att bliva slav) men detta är ju snarare ett argument emot hans egen nationssyn: om jag inte får teckna ett avtal som jag inte kan träda ur, varför är det då rimligt att medborgarskapet tvingas på mig mot min vilja och att jag inte tillåtes säga upp det?
På vilket sätt är denna diskussion relevant i frågan om bokens budskap? Genom att uträkningarna han presenterat visa på mängder av utfall för personer med utländsk bakgrund/utrikes födda i Sverige som äro bekymrande i varierande grad och att han därför drager slutsatsen att man "självklart" måste begränsa migrationen. Jag betraktar slutsatsen emellertid som allt annat än självklar, om man inte delar ovanstående, i mina ögon ur ett frihetligt perspektiv logiskt inkoherenta syn på medborgarskap och stat. Ur diverse auktoritära perspektiv kan man alltid argumentera för frihetsinskränkningar, men man bör då vara tydlig med att det är ett sådant perspektiv man haver när man argumenterar för en sak. Jag betraktar nämligen friheter, såsom likheten inför lagen (och den fria rörlighet som denna princip bör innebära), som överordnade välfärdssamhället och om det visar sig att välfärdssamhället är överdimensionerat sett till de inkomster staten förmår uppbära, så får välfärdsåtagandet skalas ned och om det är nödvändigt att avskaffa välfärdssamhället i sin helhet för att det eljest leder till ett överutnyttjande, så får det bliva så. Utan det filosofiska perspektivet bliver bokens slutsatser bara bekräftelse för personer som redan på förhand dela författarens mening i frågan.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Åsikter

Kommentarer (0)  
Digga (1 medl.)  
 Anmäl