77.886 medlemmar 1.854 inloggade
Logga in Bli medlem
Qruiser
Ooh aah, just…
Skrek jag??
Blogg
Ooh aah, just…
Lunch..
Blogg
Ooh aah, just…
Rekka lite till …
Blogg
Stockholm 17/10
Bitter Pills
Gaymap

blog.qruiser.com
Jag bloggar på Skandinaviens största gay- och queercommunity Qruiser. Bli medlem du också!
Kvicksilvertåren
Teknikfientlig bakåtsträvare och torrboll utan självdistans.
Kategorier
Senaste inläggen
Kalender
«
Ti 1 To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Widgets
Statistik
Blog id: 1494

Befrielsedagen

Melankolisk ögonfröjd
Det socialdemokratiska skräckväldet i Norrbottens läns landsting upphörde efter 84 år i går! Som om det inte var nog förlorade Socialdemokraterna även makten i Haparanda stad, efter att så sent som 2010 haft egen majoritet. Dessa stora händelser firades lämpligen med glass i dag!
Jag minns själv från min politiskt aktiva tid den arrogans som socialdemokrater i Norrbotten uppvisade gentemot andra politiskt aktiva: det var som om vi egentligen bara voro illegitima usurpatorer. Att det inte lockade somliga att på leninistiskt manér underordna sig den demokratiska centralism Socialdemokraterna försökte pådyvla verkade för dem helt ofattbart och djupt klandervärt. Nu får man hoppas att de använda förlusten till att bygga upp en respekt för väljarna.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Åsikter

Kommentarer (0)  
Digga (2 medl.)  
 Anmäl  

Fullt normalt

Melankolisk ögonfröjd  (uppdaterad av Melankolisk ögonfröjd)
Tack vare Streisand-effekten hittade jag denna musikhistoriska pärla!
50 öre - 1857-2010

Taggar: Jag

Kommentarer (0)  
Digga (3 medl.)  
 Anmäl  

Ingen tumör

Melankolisk ögonfröjd
Det kändes på tiden att man kollade att min hörselnedsättning, som av en händelse brutit ut på samma sida som min ansiktsförlamning, inte beror på exempelvis en tumör, utan bara en helt vanlig oförklarlig sjukdom. Kanske dags att korka upp Ringi? I lyckostudier finner man att folk med kronisk sjukdom bliva olyckliga initialt när sjukdomen bryter ut, men efter en tid är sjukdomen det nya normalläget och lyckan återgår till samma nivå som förut. Naturligtvis hade min hörsel försämrats något sedan senaste hörseltestet 2015 och så kommer det att fortsätta i återstoden av mitt liv, men denna tanke låter betydligt mindre nedmuntrande än den hade låtit när min hörsel var felfri.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Jag

Kommentarer (0)  
Digga (3 medl.)  
 Anmäl  

Ny insikt

Melankolisk ögonfröjd
Jag haver ett handikapp genom min kroniska hörselnedsättning. Av någon anledning hava handikapp och kronisk sjukdom varit förbehållna andra, men när jag i dag fick svara på en enkät om hörselskada, så uppdagades det för mig hur jag ur ett objektivt perspektiv också räknas in i kategorin hörselskadade. Det var en befriande insikt!
50 öre - 1857-2010

Taggar: Jag

Kommentarer (0)  
Digga (1 medl.)  
 Anmäl  

Massutmaning

Melankolisk ögonfröjd  (uppdaterad av Melankolisk ögonfröjd)
Så fick jag läst denna bok som alla på förhand hade en uppfattning om (migrationsmotståndare att den är bra, migrationsförespråkare att den är dålig) och den första ögonöppnaren jag fick var hur extremt sällsynt det är med stavfel i böcker i allmänhet. Visst, någon gång ser man två bokstäver som kastats om, men då kommer man i regel också ihåg och lägger märke till felen, just på grund av deras sällsynthet. Denna bok utmärkte sig nämligen genom att hava, vad som kändes som, oerhört många stavfel. Ehuru det egentligen bara är inlärd irritation att störa sig på sådant (i princip alla fall lyckades jag ju klura ut vad Tino menade ändå), så kan avsaknad av korrekturläsning, när den är för uppenbar, bliva till ett störningsmoment som skymmer budskapet man vill föra fram. Med tanke på bokens ambition att vara noggrant sammanställd, vilket jag inte haver belägg för att den inte skulle vara (vill man å andra sidan undandraga sig kritik så skall man bifoga 329832847 källhänvisningar, ty ytterst få hava energin att själva läsa igenom dem alla), så kan det få den skeptiska läsaren att betvivla noggrannheten när en så pass enkel kontroll som stavningskontroll inte utförts i samma omfattning som böcker i allmänhet verka vara utsatta för innan publicering.
När det sedan gäller själva sakfrågan om migration så saknas helt den filosofiska dimensionen, som jag anser vara den avgörande i frågan: de flesta människor i dagens Sverige anse det orimligt att diskriminera andra uteslutande på medfödda faktorer (såsom kön eller sexualitet), men varför skulle det vara mer riktigt att göra det baserat på medborgarskap? Medborgarskapet är en medfödd egenskap och att lagen gäller olika baserat på denna egenskap strider i mina ögon mot rättsstatens fundament. Man kan också fråga sig vari den demokratiska legitimiteten i migrationsrelaterade lagar ligger: de som primärt påverkas (medborgarna av andra länder) hava inte haft möjligheten att rösta om dem.
Nu vet jag förvisso från andra texter att Tino verkar betrakta medborgarskapet som ett avtal mellan innehavarna av avtalet och att staten utgör något av en "förening" som medborgarna äga andelar i. Därför är det på grund av avtalsfriheten, även ur ett liberalt perspektiv, legitimt av svenska medborgare att utesluta medborgare av andra stater från att bliva medborgare i eller taga del av svenska staten. (Min uppfattning av en diskussion mellan Lena Andersson och Tino.) Jag haver emellertid aldrig hört/läst hur han får den negativa avtalsfriheten att passa in i denna nationssyn han haver: medborgarskapet är inget avtal man väljer att ingå och jag får inte ens säga upp avtalet (om jag inte bliver medborgare i en annan stat, vilket med hans syn bliver oerhört svårt/omöjligt). Det enda försök till förklaring jag sett är att lagar redan finnas på plats som förhindra oss från att frisäga oss vår egen frihet (som exempel använde han att vi inte kunna skriva ett juridiskt bindande avtal om att bliva slav) men detta är ju snarare ett argument emot hans egen nationssyn: om jag inte får teckna ett avtal som jag inte kan träda ur, varför är det då rimligt att medborgarskapet tvingas på mig mot min vilja och att jag inte tillåtes säga upp det?
På vilket sätt är denna diskussion relevant i frågan om bokens budskap? Genom att uträkningarna han presenterat visa på mängder av utfall för personer med utländsk bakgrund/utrikes födda i Sverige som äro bekymrande i varierande grad och att han därför drager slutsatsen att man "självklart" måste begränsa migrationen. Jag betraktar slutsatsen emellertid som allt annat än självklar, om man inte delar ovanstående, i mina ögon ur ett frihetligt perspektiv logiskt inkoherenta syn på medborgarskap och stat. Ur diverse auktoritära perspektiv kan man alltid argumentera för frihetsinskränkningar, men man bör då vara tydlig med att det är ett sådant perspektiv man haver när man argumenterar för en sak. Jag betraktar nämligen friheter, såsom likheten inför lagen (och den fria rörlighet som denna princip bör innebära), som överordnade välfärdssamhället och om det visar sig att välfärdssamhället är överdimensionerat sett till de inkomster staten förmår uppbära, så får välfärdsåtagandet skalas ned och om det är nödvändigt att avskaffa välfärdssamhället i sin helhet för att det eljest leder till ett överutnyttjande, så får det bliva så. Utan det filosofiska perspektivet bliver bokens slutsatser bara bekräftelse för personer som redan på förhand dela författarens mening i frågan.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Åsikter

Kommentarer (0)  
Digga (1 medl.)  
 Anmäl  

Ny, revolutionerande teori!

Melankolisk ögonfröjd  (uppdaterad av Melankolisk ögonfröjd)
Kan Greklands ekonomiska misär bero på avsaknaden av tidtabeller? En resa på 90 km kan taga allt från en till fyra timmar, beroende på oannonserade, men planerade, spännande överraskningsmoment man slänger in på färden.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Åsikter

Kommentarer (0)  
Digga (1 medl.)  
 Anmäl  

Bort med vidskepelsen!

Melankolisk ögonfröjd
Expressen plockar en lågt hängande frukt med sitt angrepp på religiösa friskolor, ty det är lätt att mobilisera en opinion emot islamiska friskolor. Vad man däremot utelämnar i ledartexten är frågan om icke-uttalat religiösa skolor. I princip ingen skola i dagens Sverige är helt sekulär och grundad på vetenskap, utan även de icke-uttalat religiösa skolorna ägna sig åt vidskepligt trams såsom jul och kyrkoavslutningar. Under min skolgång i en "vanlig" kommunal skola utan religiös inriktning sjöngom vi allt från psalmer till lärdom oss Fader vår utantill och illustrerade scener ur Bibeln. Ovanpå detta lades sedan vidskepligheter som lucia och bönestunder under avslutningarna samt religiöst motiverade undantag för abrahamiter att slippa viss undervisning. Detta haver pågått i århundraden i Sverige, men inte ens en halv tanke ägnas av Expressen åt denna indoktrinering i irrläror. Så fort någon vill öppna en skola med en annorlunda irrläroinriktning så basuneras det emellertid ut hur hemskt detta är.
Eventuella förbud mot vidskepelse (religion) i skolan skola inte motiveras så att de endast rikta sig till uttalat religiösa skolor, utan formuleras neutralt så att samtliga skolor omfattas. Kanske kunnom vi på så sätt slutligen utrota de religiösa smittkopporna från det svenska skolväsendet.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Åsikter

Kommentarer (0)  
Digga (0 medl.)  
 Anmäl  

Läspeakademins ordlista

Melankolisk ögonfröjd
Läspeakademins ordlista definierar "snålblåst" som vind för svag att beveka segelfartyg.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Jag

Kommentarer (0)  
Digga (1 medl.)  
 Anmäl  

Bättre sent än aldrig

Melankolisk ögonfröjd
För en gångs skull har MP lämnat åtminstone något slags avtryck i regerings"samarbetet". Kritiska röster mena att man skall blunda för konsekvenserna för dem som få avslag enligt nuvarande regelverk och att det är nödvändigt för att upprätthålla den reglerade invandringen. Den sunda reaktionen är väl snarare att ifrågasätta den reglerade invandringen över huvud taget när man bemöts med de orimliga konsekvenser den har? Varenda svensk som någonsin flyttat till en annan ort i Sverige måste kunna motivera varför just hen skall få göra det bekymmerslöst, men tant Fatima skall tvingas genom en extremt utdragen ansökningsprocess och på sin höjd få tillåtelse att bo där i tre år. I mina ögon framstår detta som höjden av hyckleri: man kan inte vara emot att andra få flytta till t.ex. Stockholm om man själv gjort det.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Åsikter

Kommentarer (0)  
Digga (0 medl.)  
 Anmäl  

EU

Melankolisk ögonfröjd
Mitt förhållande till den Europeiska unionen är kluvet: å ena sidan vänder jag mig emot den massiva bidragsfördelningsapparat unionen utgör och dess karaktär av ett "fort Europa", å andra sidan har den Europeiska unionen kommit att utgöra en allt viktigare väktare av den liberala rättsstaten i dessa dagar då denna institution allt mer hotas av populister och populas. Att ha en överstatlig institution som omöjliggör inskränkningar i den liberala rättsstaten framstår som en allt mer attraktiv tanke, ty om mina rättigheter som medlem i minoritetsgrupper äro i fara så är det inte pöbeln som kommer att rädda mig, utan eliten i Bryssel. Således kanske tanken på en fullfjädrad politisk union inte är allt för pjåkig? Carl Gustaf kan la utnämnas till landshövding av förbundslandet Sverige av den händelse att man oroar sig för hans arbetslöshet.
50 öre - 1857-2010

Taggar: Åsikter

Kommentarer (0)  
Digga (1 medl.)  
 Anmäl