104.189 members 5.161 online
Log in Become a member
Qruiser
MidoSweden
Instagram and…
Blogg
Manchester 12/19
Vanilla
Gaymap
London 12/19
Escape Bar
Gaymap
London 12/19
The Glass Bar
Gaymap

blog.qruiser.com
I blog on Scandinavia's largest gay and queer-community site, Qruiser. Be a member too!
Maria Hansson Nielsen

All entries in this category "samhälle"


Nya rekommendationer.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)

 Äntligen kom det nya rekommendationer från Socialstyrelsen. Det framgår klart och tydligt hur viktigt det är att personer som är transsexuella (har könsdysofi) får rätt hjälp och stöd av utredningsteamen. Allt för ofta vägrar öppenvården skicka en remiss till utredningsteamen, vilket leder till att den enskilda blir mer deprimerad. Oftast är det unga transsexuella, som drabbas av öppenvårdens negativa behandling.

Citat från Socialstyrelsens nya rekommendationer:

"Könsöverskridande uttryck är vanliga hos barn utan att de behöver vara bestående. Uppföljningar av barn som har utretts för könsdysfori tyder på att den kvarstår hos två till tre av tio personer i vuxen ålder. Detta är inte ett argument för att hälso- och sjukvården ska undvika att ge vård."

För några år sedan var det allt för vanligt, att öppenvården vägrade skicka en remiss till ett utredningsteam, med orsaken att de själva först ville veta om personen verkligen var transsexuell. Då sa Socialstyrelsen ifrån, eftersom det allt för ofta resulterade i att remiss först skrevs efter två till tre år. Nu ser man hur öppenvården fortsätter försena remissen, genom att påstå att den enskilda personen på grund av sin depression, troligen inte skulle klara av en utredning. Man påstår till och med att utredningsteamen skulle skicka tillbaka remissen, vilket är ett felaktigt påstående.

Att vägra skicka remiss, hjälper inte den enskilda. Tvärtom finns det en stor risk att den transsexuella går in i en allt djupare depression. Även om en utredning är tuff och påfrestande, så är vetskapen om att allt är på gång, en sak som innebär att man mår bättre. Utredningsteamen an även erbjuda stöd av en kurator till de som behöver det. Om den enskilda bor långt från utredningsteamen, finns det möjlighet att upprätta ett samarbete med närmaste öppenvårdmottagning.

I och med Socialstyrelsens nya rekommendationer, finns det möjlighet för den enskilda, att ställa större krav på ett en remiss skall skickas utan fördröjning. Tyvärr vet vi, att många transsexuella mår så dåligt, att de själva inte orkar stå för sina rättigheter. Därför är det viktigt att det finns personer och organisationer, så ställer upp för dessa, och ställer krav på öppenvården. De som fortfarande vägrar skicka remiss, skall informeras om, att ifall remiss inte skickas inom en viss tid, kommer det att skickas iväg en klagan till IVO, en anmälan till Socialstyrelsen, samt att de riskera att media informeras om vad som händer. Jag är ombedd att hjälpa till i ett fall, där öppenvården vägrar skicka en remiss. Vid nästa besök, kommer jag att följa med och ställa krav på att Socialstyrelsens rekommendation följs.

Det är helt förkastligt, att öppenvården fortfarande vägrar enskilda transsexuella en remiss till ett utredningsteam. Jag kommer därför att följa upp, hur dessa nya rekommendationer efterlevs.

Tags: politik samhälle HBTQ transsexualism

Comments (0)  
 Report  

Skall det vara så svårt att förstå???

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
Inte att undra på, att transsexuella är överrepresenterade i självmordsstatistiken, när öppenvårdspsykiatrin hela tiden hittar på nya orsaker, för att vägra skriva remiss till utredningsteamen.
Tidigare fick transsexuella veta, att ingen remiss skickas för än det att öppenvården var säker på att personen i fråga verkligen var transsexuell. Socialstyrelsen sa ifrån, och meddelade att så får det inte gå till, eftersom det är utredningsteamen som har ansvaret att utreda om personen är transsexuell eller inte. Nu har öppenvården hittat på en ny ursäkt för att vägra skriva ut en remiss. Man påstår att den sökande är för deprimerat, för att klara av en utredning.
Hur svårt skall det vara, att begripa att varje försening av en utredning, medför en större risk att personen tar livet av sig? Om en transsexuell är deprimerad, blir denne enbart ännu mer deprimerad av att öppenvården vägrar skicka remiss.
Utredningsteamen har kuratorer, som finns till bland annat för att hjälpa transsexuella klara utredningen. Utredningsteamen har även möjlighet att ta hjälp av öppenvården, om någon transsexuell behöver extra stöd under utredningen.
Varför skall det vara så svårt att förstå, att varje försening av en utredning innebär att förlängt lidande för den transsexuella som drabbas av det? Nu är det återigen dags, att Socialstyrelsen säger ifrån. Så här illa får man inte behandla en patientgrupp, som redan är väldigt utsatt.

Tags: politik samhälle HBTQ transsexualism

Comments (2)  
 Report  

I´m happy......

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Tänk så mycket roligt som kan hända på en vanlig torsdag. I torsdags var jag i Stockholm, att fick vara med om saker och ting, som både gjorde mitt hjärta glatt och fyllde hela mitt inre med ny energi att kämpa vidare.
Jag vet mycket väl, att några har svårt med att jag, som dagligen kämpar med hbtq-frågor, är kvar som medlem i Kristdemokraterna. Jag tror detta beror på två olika saker. Dels att man tror att KD står kvar låst vid tidigare hbt-fobiska uttalanden, och dels att tidigare uttalanden från olika politiker sårat folk.
Det har under de snart åtta år som gått, sedan jag kom ut som transsexuell flata, hänt otroligt mycket inom partiet. Att allmänheten inte sett denne ändring, beror mycket på att media gör allt för att tysta ned allt positivt som händer.
I torsdags besökte jag Kristdemokraternas partikansli, för ett både intressant och givande samtal med partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson. Vi samtalade visserligen om allmänpolitiska frågor, men också en hel del kring sådant som direkt berör hbtq-personer. Tyvärr kan jag inte i nuläget berätta om allt vi pratade om, men jag kan garantera att det redan i början på nästa år kommer ut mer information, om något som är väldigt positivt för oss som är hbtq-personer.
Senare under torsdagseftermiddagen besökte jag tidningen Kristdemokratens redaktion. De samtal jag hade där avslutades med att jag uppmanades att skriva såväl debattartiklar som vanliga insändare till tidningen.
På kvällen träffade jag skådespelerskan och transaktivisten Aleksa Lundberg, Nino Ramsby singer/songwrigter och transaktivist samt den fantastiska Elisabeth Ohlson Wallin fotograf och konstnär. Det blev rena energikicken av glädje och gemenskap. Vi bollade tanker och idéer inför vad vi skulle kunna göra under nästa år, både tillsammans och var för sig.
Utifrån allt jag fick vara med om i torsdags, ser jag verkligen fram emot 2015, med stor tillförsikt. Det blir absolut inte sämre av allt som kommer hända hemma i Söderhamn, där vi ser hur inte bara kommunen, utan även olika företag och organisationer, som exempelvis Broberg-Söderhamnbandy, allt mer inkludera hbtq-personer, och ställer upp för allas lika värde.
I´m happy och stolt över att få vara en liten del av det som händer och kommer att hända.

Tags: personligt religion samhälle kultur HBTQ

Comments (3)  
 Report  

Moment 22........

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Samtidigt som Söderhamns Kommun visar sitt stöd genom att hissa transgenderflaggan, fortsätter svenska myndigheter och öppenvårdspsykiatrin att kränka och marginalisera transsexuella och andra transpersoner.
För några år sedan fanns det exempel på hur öppenvården vägrade skicka remis till utredningsteamen, med argumentet att ingen remis kommer skickas, för än att öppenvården var säker på att personen i fråga verkligen är transsexuell. Det fick Socialstyrelsen att säga ifrån, eftersom det är just utredningsteamens uppgift att utreda och ställa diagnos.
Fortfarande händer det, att öppenvården vägrar skriva en remis, nu med argumentet: ”Du är så deprimerat att du inte kan klara av en utredning.” Öppenvårdspsykiatrin får inte neka skriva remis, med denne ursäkt heller.
Skatteverket, Folkbokföringen och Kronofogden struntar totalt i att hjälpa transsexuella som bytt sitt juridiska kön. Helt plötsligt är man inte vårdnadshavare till sina egna barn, eftersom det i Folkbokföringen uppges att vårdnadshavaren är en person med det personnummer man inte har kvar. Ringer du och ber dem ändra, händer inget alls. Tjatar du blir du lovad att IT-avdelningen skall utreda möjligheten att få in rätt personnummer i registren. En sådan utredning drar ut på tiden, eftersom man inte prioritera frågan. Under tiden hindrar sekretesslagen såväl hälsocentral som sjukhus, från att lämna ut information till den som bytt juridiskt kön angående barnens hälsa.
Om den som drabbas skulle vilja att Förvaltningsrätten ställer krav på Folkbokföringen, så du får in rätt personnummer som vårdnadshavare, går det inte. Innan Förvaltningsrätten kan ta upp ett sådant ärande, krävs det ett skriftligt beslut från Folkbokföringen, och ett sådant beslut får man inte, så länge en utredning inte är gjort, och ett beslut inte är fattat. Detta är moment 22.
Jag kan bara undrar, hur länge skall vård och myndigheter tillåtas kränka och marginalisera transpersoner?

Tags: politik samhälle HBTQ Transpersoner

Comments (0)  
 Report  

Det var så stort.......

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Det var så stort att stå utanför Söderhamns Rådhus, när kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) hissade Transgenderflaggan. På plats fanns Radio Gävleborg och Söderhamns Kuriren, för att rapportera från denne historiska händelse.
Vi var knappt 40 personer samlat på plats. Politiker från S, V och KD slöt upp för att visa sitt stöd. Därefter gick vi till Söderhamns Teater för en heldag med tal, föreläsningar och underhållning.
RFSL Hälsinglands ordförande Majs Keller hade lagt ned ett enorm arbete, för att få till ett program med några av Sveriges mest kända transaktivister, och många andra kända och okända medverkande.
Här kommer lite bilder från Transgender Day of Remembrance i Söderhamn.
Jonna Källström Böresson (V)

Majs Keller RFSL Hälsinglands ordförande och kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) (Foto: Anna Idell)

Anders Ramstrand (KD)

Maria Hansson Nielsen och Vanessa Lopez  (Foto: Anna Idell)

RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund

Anna Idell

Aleksa Lundberg

Aleksa Lundberg

Alex John Granlund

Camilla Gisslow

Monica Törnell framförde "Vintersaga" kompad av Mattias Törnell
Barbro Westerholm (FP)
Nino Ramsby

Tags: politik musik samhälle kultur HBTQ Transgender Day of Remembrance

Comments (0)  
 Report  

Transsexuella kränks av myndigheter....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Svenska myndigheter behandlar transsexuella styvmoderligt. Ibland handlar det om en medveten transfobiskt diskriminering, och ibland ignoreras transsexuella av svenska myndigheter. Några exempel på vad en transsexuell kan råka ut för efter det man bytt könstillhörighet (det juridiska könet).
En transkvinna gick till Polisen, för att fixa pass åt sin dotter. Då upptäcktes att hon inte står som vårdnadshavare, trots att hon och exfrun fixade gemensam vårdnad vid skilsmässan. När Polisen kollade vilka som var vårdnadshavare visade det sig att transkvinnan stod kvar som vårdnadshavare under sin tidigare könstillhörighet.
Självklart kontaktades folkbokföringen för att få till stånd en ändring. Ännu har inget hänt, och transkvinnan fick nyligen ett brev, där det bland annat stod: ”Ärendet ligger på vår IT-avdelning och ska jag vara ärlig så vet jag inte idag hur långt de har kommit.”
Låt oss säga att dottern skulle bli akut sjuk, får sjukvården inte lämna ut information till andra än vårdnadshavare. Polisen får inte heller godkänna en passansökan till andra än vårdnadshavare. Att inte stå som vårdnadshavare innebär också problem med att få information från exempelvis skolan. Just därför är det ett stort problem för alla parter, när Folkbokföringen inte ser till så att vårdnadshavare som byter könsidentitet, registreras som vårdnadshavare under sitt nya personnummer.
Om du har skulder hos kronofogden, innan du ändrar din könstillhörighet, finns dessa självfallet kvar. Tyvärr får du inte breven från Kronofogden i ditt rätta namn, ej heller med ditt nya personnummer. Breven skickas i det namn och det personnummer som du hade, innan du fick ny könsidentitet. Flyttar du får du brev till din nya adress, men det är fortfarande ditt gamla namn som står på kuvertet, och ditt tidigare personnummer som finns i brevet.
Trots att jurister på Kronofogdemyndigheten håller med om, att det inte finns något juridiskt hinder för att föra över fordringarna till ditt nya personnummer, sätter teknikerna på deras IT-avdelning stopp för detta. Ända sättet är att be dem du är skyldig pengar att först ta bort skulden från Kronofogdemyndigheten, för att därefter ansöka om betalningsförpliktelse med ditt nya personnummer, innan de skickar iväg ansökan om utmätning igen. Eftersom varje skuld kräver en ansökan om betalningsförpliktelse, innebär det att du påföras en avgift för varje ansökan. Har du då ett antal olika skulder, innebär det att din skuld kan växa med tusenlappar, enbart för att Kronofogden inte vill ändra namn och personnummer på de skulder du haft innan du fick ny könstillhörighet.
Jag känner till två fall där transkvinnor blivit våldtagna, men inte trodde av polisen.
Om detta, och andra fall där olika myndigheter diskriminerat transsexuella, handlar den föreläsning jag har under Transgender Day of Remebrance i Söderhamn nu på torsdag.
OBS:

Alla ni som har sett programmet inför torsdagen.

Angående schemaförändringen: Obs! Det har blivit omkastningar i schemat då en av våra föreläsare ska delta i en debatt. 13:00 Aleksa Lundberg 15:00 Alex John Granlund 17:00 Maria Hansson Nielsen 19:00 Camilla Gisslow.

Tags: sex politik samhälle kultur HBTQ Transgender Day of Remembrance

Comments (5)  
 Report  

Transgender Day of remembrance...

Maria Hansson Nielsen

 Transsexuella är väldigt utsatte även i dagens Sverige. Man skulle tro, att vi 2014 kommit så långt, att även transsexuella skulle vara accepterade och respekterade, men tyvärr är det inte så. Dagligen trakasseras transsexuella i vårt samhälle.

Trots att det är välkänt, att det är nästan 20 gånger större risk att transsexuella begår självmord än att andra ska göra det, bedrivs det en hets mot just transsexuella. Därutöver utsätts den som är transsexuell även för diskriminering av olika myndigheter.

Transgender Day of remembrance (TGDOR). uppmärksammas globalt 20 november varje år. Det är en dag som uppmärksammar de hatbrott och den hets som transpersoner utsätts för. I Söderhamn uppmärksammas dagen av RFSL Hälsingland med ett stort evenemang.

Det är väl värd, att ta ledigt från jobbet, så du kan ta del av ett fantastiskt program, med några av Sveriges mest kända transaktivister och föreställningen "INFESTUS" av och med Aleksa Lundberg. Båda Barbro Westerholm FP) och Ulrika Westerlund medverkar med tal,  Monica Törnell, Nino Ramsby som är en av de mest eftertraktade artisterna i Sverige just nu, samt 3 olika band kommer att uppträda för oss.

På kvällen blir det efterfest på Arton.78, med Majs Keller som DJ.

Programmet för dagen, ser ut så här:

Söderhamns Rådhus:

10.00 Transgenderflaggan hissas

Söderhamns Stadsteater:

11.00 RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund - Invigningstal

13.00 Maria Hansson Nielsen - Myndigheters diskriminering av Transpersoner

15.00 Alex John Granlund - Att inte orka dö

17.00 Camilla Gisslow – Mamma till Sam

19.00 Aleksa Lundberg - "INFESTUS" - Vem äger rätten till vårat gemensamma utrymme?

20.15 Monica Törnell - Sång

20.45 Barbro Westerholm - Tal

21.00 Nino Ramsby - Sång

Arton.78

22.00 Efterfest, DJ Majs Keller with friends

Under pauserna kommer studieförbundet Bilda att presentera 3 olika band som kommer att spela och sjunga för oss.

Vanessa Lopez kommer och signerar sin bok - "Jag har ångrat mig"

Att Söderhamns Kommun införskaffat, och kommer att hissa transgenderflaggan, är väldigt stort och ett bevis för att kommunen står upp för mångfalden, inklusive allas rätt att vara sig själv.


Tags: politik musik samhälle kultur HBTQ Transgender Day of Remembrance

Comments (0)  
 Report  

Elitbandylaget Broberg tar ställning....

Maria Hansson Nielsen
 Jag blir allt mer stolt över att bo i Söderhamn. Låt mig förklara varför.
Jag har ett flertal gångar framfört att min önskan är att Söderhamn blir bäst på mångfald. Nu har Söderhamns stolthet, Broberg Bandy tagit ett viktigt steg på vägen dit. Idag har det blivit offentliggjort att Broberg Bandy inlett ett samarbete med RFSL Hälsingland.
För en tid sedan tog Broberg kontakt med RFSL Hälsingland. Som en del av klubbens värdegrund, önskade Broberg inleda ett samarbete med RFSL Hälsingland, för att på så sätt få ta del av den kunskap som RFSL har, samt för att kunna visa att i Broberg är alla välkomna, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Brobergs elitserielag kommer som ett bevis på detta samarbete, att ha RFSL Hälsinglands logotyp på sina matchkläder.
SAMARBETE MED RFSL

Av: David Hansen, publicerades den 23 oktober 2014 8:08
Styrelsen för Broberg/Söderhamn Bandy IF har tagit ställning till att stödja RFSL Hälsingland i deras arbete för alla människors lika värde oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön, ålder eller sexuell läggning.
Föreningen kommer att markera detta genom att bära RFSL Hälsinglands logotype på representationslagets matchställ. RFSL kommer att vara föreningen behjälplig med utbildning i dessa frågor inom ramen för vårt värdegrundsarbete.

Frågor rörande detta kan ställas till undertecknad.
Söderhamn den 23 oktober 2014
Nils Stefansson

- Det är ett historiskt tillfälle då Broberg/Söderhamns Bandy inleder ett samarbete med RFSL Hälsingland. Bandyklubben har vunnit fem svenska mästerskapstitlar, den första 1947 och den senaste 1977 och det här är fantastiskt säger RFSL Hälsinglands ordförande, Majs Keller.

Brobergs ordförande Nils Stefansson och sportchefen Svenne Olsson kontaktade RFSL Hälsingland för ett par veckor sedan där duon pratade om att styrelsen har tagit ett beslut om att föreningen ska arbeta för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. föreningen ska arbeta för mångfald inom hela föreningens verksamhet.

- Nils Stefansson, ordförande berättar att RFSL Hälsinglands logga kommer att tryckas på matchkläderna för att visa att dom stöttar allas lika värde. Dock är Nils Stefansson väldigt snabb med att säga att det är inte loggan som gör att arbetet är klart utan det är nu det börjar säger, RFSL Hälsinglands ordförande, Majs Keller.

Inom bandy och ishockey kan jargongen rent generellt vara rätt tuff och där de flesta räknar med rätt hög smärttröskel på skämt. Tillsammans med RFSL Hälsingland kan Broberg öppna upp nya dörrar och arbete med attitydförändringar. Broberg kommer att utbildas i hbtq-frågor, där det kommer att handla om hur man ska förhålla sig till olikheter.

- Ingen ska behöva känna sig utestängd från idrotten på grund av okunskap. Broberg vill vara ett föredöme och förebilder inom svensk och internationell bandy. Laget visar framåtanda och vilja till förändringar genom att öppna upp och arbeta med de här frågorna. Det finns fjorton lag i elitserien och minst 20 spelare i varje lag så jag tror att funderingar och en eller annan person som funderar och undrar hur lagkamraterna skulle ta det om ”hen” vågade komma ut eller där nån i sin släkt och familj som har en bekant som är HBTQ person. Ibland kan det kännas obekvämt att prata om det. Att ett elitlag som Broberg visar framfötterna inom bandy skapar oerhört mycket gott säger RFSL Hälsinglands ordförande, Majs Keller.

- Avslutningsvis vill jag nämna att det är oerhört skönt att bli kontaktad. Lite ombytta roller. Vi behöver inte jaga samarbetspartner och tala om varför RFSL Hälsingland är så viktig utan här har Broberg själva kontaktat oss. Det visar att viljan finns i laget på att bli öppnare och kunskapsrikare. Det tycker vi i styrelsen är störst av allt säger RFSL Hälsinglands ordförande, Majs Keller.


Tags: sex samhälle hälsa & träning HBTQ Elitidrott

Comments (0)  
 Report  

Just nu är jag extra stolt.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Just nu är jag extra stolt över att få vara ledamot i RFSL Hälsinglands styrelse. Det beror på att vi står som arrangörer av ett stort evenemang med anledning av Transgender Day of Remembrance den 20 november.
Vi börjar med att samlas framför Söderhamns Rådhus, där den nyinköpte transflaggan skall hissas klockan 10:00. Därmed blir Söderhamn den första kommunen i Sverige där Kommunchefen hissar transflaggan utanför Rådhuset.
Därefter fortsätter evenemanget klockan 11:00 på Söderhamns Teater, med ett späckat program där bland andra några av Sveriges mest kända transpersoner medverkar. Programmet är inte helt färdigställt, men just nu är Barbro Westerholm (FP), Vanessa Lopez, Aleksa Lundberg, Nina Nino Ramsby, Maria Hansson Nielsen, Fredrik Engdahl, Vicky Nicole Eriksson och Ulrika Westerlund klara.
På kvällen avslutar vi med mingel och underhållning på krogen Arton.78.

Tags: sex politik samhälle kultur HBTQ Transgender Day of Remembrance

Comments (1)  
 Report  

Dags att även bekämpa hbt-fobiska ord...

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Sluta påstå att homofobin är utrotat i Sverige. Tyvärr är det så att all form av hbt-fobi ökar. Se bara på hur en homosexuell man på väg hem från en gayklubb i Stockholm, nyligen misshandlades av en taxiförare.
Trots att vi kommit långt i Sverige, när det handlar om HBTQ-frågor, finns det fortfarande personer, som öppet visar sitt förakt för homosexuella, bisexuella och transpersoner. I vissa fall grunder föraktet på okunskap, men tyvärr finns det många fall av rent hat. Vad skall vi göra, för att hbtq-personer skall slippa höra kommentarer som ”bögjävul”, ”bitterflata”, ”transahora” eller liknande kränkande uttryck? En annan fråga är, vad tänker samhället göra för att bekämpa våldet mot hbt-personer?
Under de senaste åren har vi i Sverige sett, att det bakverk vi tidigare kallat för negerboll fått ändra namn till chokladboll. Nu senast har SVT redigerat i filmerna om Pippi Långstrump, så att Pippi numera säger att hennes pappa är kung, från att hon tidigare sa negerkung. Denne redigering beror på att ordet ”neger” anses och upplevs vara rasistiskt, och för att afrosvenskar inte skall känna sig diskriminerade.
Jag gillar alla initiativ, som medför att olika folkgrupper inte känner sig exkluderade i det svenska samhället. Därför skulle jag även vilja se, att man lägger ned lika mycket tid med att få bort ord och kommentarer, som de facto diskriminera HBTQ-personer, som man gör ifråga om ord, som diskriminera personer med olika etniska ursprung.
För att HBTQ-personer skall känna sig inkluderade i samhället och slippa bli kränkta, är det lika viktigt, att hbt-fobiska ord och kommentarer bekämpas, som det är, att man bekämpar rasistiska ord.
Innan Sverige kan kalla sig för ett land, som medvetet bygger på mångfald, är det viktigt att alla känner sig inkluderade, där ingen utsätts för kränkningar, oavsett kön sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etniskt ursprung, ålder eller funktionsnedsättning.

Tags: sex politik religion samhälle HBTQ transfobi homofobi bifobi

Comments (0)  
 Report