105.205 members 2.991 online
Log in Become a member
Qruiser
Its a fucking…
Nä men så att..
Blogg
Its a fucking…
Lika logiskt...
Blogg
Edinburgh 4/24
G H Q
Gaymap
London 4/24
Heaven
Gaymap

blog.qruiser.com
I blog on Scandinavia's largest gay and queer-community site, Qruiser. Be a member too!
Maria Hansson Nielsen

All entries in this category "samhälle"


Myndigheter struntar i transsexuella....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 När regering och riksdag ändrade i könstillhörighetslagen, så att tvångssteriliseringen av transsexuella som byter könstillhörighet (det som media kallar för det juridiska könet) blev ett minne blott, var vi många som jublade.
Nu skulle transsexuella kunna ändra sin könstillhörighet, innan utreningen inför den könsreglerande operationen var klar, och operationen genomfört. Visserligen skulle man med tidigare lagstiftning kunna ändra sin könstillhörighet, innan utredningen var klar, dock först efter det att man genomgått en sterilisering.
Tyvärr har det inte varit möjligt för transsexuella att ändra könstillhörighet, under tiden som utredningen pågår. Socialstyrelsen Rättsliga Rådet (RR) vägrar konsekvent att låta transsexuella ändra könstillhörighet, så länge diagnosen Transsexualism inte är ställt. Diagnosen får man först efter den långa utredningen, som tar mellan två och tre år.  Detta krav på diagnos, nämns inte i lagstiftningen.
Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
1 § En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller hon
1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och
4. har fyllt arton år.
Trots att lagtexten är tydlig, och trots att lagen inte kräver en diagnos före byte av könstillhörighet, envisas RR med att kräva en diagnos först. Tyvärr fortsätter en svensk myndighet att försena den enskildas lagliga rätt att ändra könstillhörighet, innan utredningen är klar, och diagnosen ställt.
RR är inte den enda svenska myndighet, som gör livet svårt för transsexuella. Problemen med myndigheter fortsätter även efter att man ändrat könstillhörighet, och här är Skatteverket bland de värsta. Här kommer två aktuella exempel.
En transkvinna skulle beställa pass till sin dotter. Tyvärr blev det problem, när Polisen kollade personnumret. Enligt Skatteverket/Folkbokföringen var kvinnan inte vårdnadshavare till sin dotter. Polisen kollade runt, och upptäckte att hon stod som vårdnadshavare under sin tidigare könstillhörighet. Eftersom kvinnan inte står som vårdnadshavare med sin nya könstillhörighet, uppstod en hel del problem.
Jag kan tänka mig andra problem som kan uppstå. Att sjukvården enligt sekretesslagen inte får lämna ut information till den som inte är vårdnadshavare, är bara ett sådant exempel på problem som kan uppstå.
En annan transkvinna fick problem med bouppteckningen när hennes mamma gick bort. Skatteverket vägrade skriva ut ett intyg på att hon är sin avlidna mammas dotter/barn. Jag skulle kunna rabbla upp många fler exempel.
Det är allvarligt, när svenska myndigheter ställer till besvär för personer som vill ändra könstillhörighet, och sedan fortsätter i samma stil när könstillhörigheten är ändrat. Tydligen är transsexuella fortfarande satt på undantag av svenska myndigheter.
Det är dags att svenska myndigheter sluter exkludera transsexuella från samma rättssäkerhet, som cis-personer tar del av dagligen.

Tags: politik samhälle HBTQ


Trött på personliga påhopp.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Jag är trött på, att jämt få in personliga påhopp riktade direkt till mig som person via kommentarer till det jag skriver i denne blogg. När jag ställde in att jag först skulle godkänna alla inkomna kommentarer, innan de visas på sidan, var det för att det förekom en hel de hbt-fobiska kommentarer. Det hjälpte, eftersom de som skrev upptäckte att det de skrev inte publicerades.
Tyvärr förekom det redan då en person som enbart riktade in sina elaka kommentarer mot mig personligt. Denne person slutade inte skriva, eftersom hen viste att jag läste det som skickades in, när jag skulle kolla vika kommentarer som kunde godkännas. Hen har fortsatt att skriva gång på gång, och den senaste tiden via ett IP-nummer från Malaysia.
Jag har bett Qruiser att fixa ett sätt, så att IP-numret syns i inlägget, för att på det sätt kunna bevisa varifrån inlägget kom. Just nu kan man se vilka IP som är blockerade, men tyvärr fungerar blockeringsfunktionen så att kommentaren försvinner när man blockerar IP-numret. På så sätt kan man inte sätta ihop IP-numret med det som skrevs in, på ett sätt som kan ses som ett juridiskt bevis.
Jag vet att Qruiser jobbar på att fixa ett bättre sätt. Men tyvärr tar det lite tid innan det är klart. Därför har jag nu bestämt att ställa in min blogg, så att man inte kan kommentera inläggen, vilket är tråkigt. Jag hoppas dock att mina läsare förstår situationen, samtidigt som jag lovar, att när Qruiser fixat till det så att IP-nummer syns tillsammans med kommentaren på den sida där man skall godkänna det folk skriver, kommer jag att öppna upp för kommentarerna igen.

Tags: personligt religion samhälle HBTQ


Utsatte igen.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Under vintern och våran har det homosexuella paret Håkan och Roy från Kinna i Marks kommun blivit utsatta för flera brott. Det handlar om hatbrott på grund av deras sexuella läggning. Två gångar har parets bil blivit utsatt för skadegörelse och två gångar har Håkan blivit misshandlat. Det handlar även om olaga hot, eftersom Håkan hittade en lapp i sin brevlåda den 31 mars, där det stod: ”Ni bögjävlar ska dö. Vi vill inte ha er här.”
Den senaste misshandeln av Håkan hände den 17 april vid 6-tiden på morgonen.
Till min förfäran läser jag på QX.se att Polisens presstalesman Björ Blixter säger: ”Vi har ingen misstänkt och har inte kunnat styrka brott.”
Just uttalandet att Polisen inte ”har kunnat styrka brott”, är en term Polisen ofta använder, när de lägger ned en förundersökning, där ett anmält brott inte har kunna styrkas. Termen används ofta när någon gör en anmälan, där det anmälda brottet inte kan styrkas, eftersom det inte finns bevis för att det verkligen skulle ha hänt. Att Polisen inte har någon misstänkt innebär inte per automatik att brott inte kan styrkas.
Jag anser att brott kan styrkas, eftersom Håkan och Roys bil vid två tillfällen utsatts för skadegörelse, för vilket det finns både fotobevis och fakturerad verkstadskostnad. Båda tillfällen där Håkan misshandlades, kan också bevisas. Se bara på det som hände idag, där Håkan fördes med ambulans till sjukhus, eftersom han tillfogats ansiktsskador. Utöver det är lappen med dödshotet också ett bevis för att brott kan styrkas.
Utifrån det, är det helt obegripligt att Björ Blixter uttalar sig om att det inte går att styrka brott. Jag har aldrig för hört eller läst, att Polisen ansett att brott inte kan styrkas, eftersom man inte har någon misstänkt för brottet. Frågan är om Björ Blixter skulle ha uttalat sig så, om det inte handlat om ett homosexuellt par som utsatts för dessa brott? Uttalandet kan tolkas på så sätt, att Björ Blixter misstänker att paret själv hittat på brotten, vilket är kränkande för de båda.
Frågan är, om uttalandet kan ses som tjänstefel. Det anser jag att det är.

Tags: samhälle HBTQ brott homofobi

Comments (5)  
 Report  

Lagstiftarna sviker transpersoner igen..

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Eftersom lagstiftarna ville göra det lättare för åklagaren att väcka åtal vid förtal och ärekränkning, kommer en mindre redigering av lagen att gälla från 1 juli i år.
Tyvärr är lagen fortfarande inte bra, eftersom att åklagaren enbart får väcka åtal ”om detta anses påkallat från allmän synpunkt” och avser fyra olika punkter i lagtexten:
Brottsbalken 5 kapitel
5 § [Förtal och ärekränkning] får inte åtalas av annan än målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser
1 förtal och grovt förtal,
2 förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
3 förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller
4 förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.
Fast att lagstiftarna vet att det pågår en debatt om det felaktiga i att Transpersoner inte skyddas av hetslagstiftningen, har man inte i den ändring av BrB 5 kap 5 §, som börjar gälla 1 juli brytt sig om att inkludera transpersoner, trots att man vet att just transpersoner är en av de mest utsatta grupperna i samhället.
Jag kan bara säga: Gör om, gör rätt!

Tags: politik samhälle HBTQ

Comments (0)  
 Report  

Allt fler hbt-personer kränks öppet.....

Maria Hansson Nielsen
 Trots att allt fler hbt-personer kränks öppet, trots att allt fler hetsande inlägg skrivs på internet och trots att allt fler hbt-personer utsätts för både hot och våld, anser en majoritet av Sveriges befolkning, att sådant bara händer i undantagsfall, i vårt land.
Till och med personer, som öppet protestera mot Rysslands antigay-lag, mot afrikanska länder som i lagstiftningen kriminalisera samkönade relationer och även tar avstånd från dödandet av hbt-personer i länder som Iran och Nordkorea, tror inte att hbtfobi är ett större problem i Sverige.
Det är viktigt att öppna ögonen på dem som inte ser vad som händer dagligen i vårt land. Därför har jag beslutat mig för att samla information, så att jag skall kunde dokumentera hur hbtfobin ökat under de senaste åren. Det är orsaken till, att jag nu uppmanar de av mina läsare, som råkat ut för hbtfobi, oavsett om det är i möte med myndigheter, sjukvården, föreningslivet eller kommer från privatpersoner, att skriva till mig och berätta vad ni blivit utsatta för. Använd min e-mail: maria.hansson.nielsen@transaktivist.se.

Ordförklaring: Med hbtfobi menar jag homofobi, bifobi och transfobi. (Det är lättare att använda ett samlat ord, än att skriva alla tre i samma mening.)

Tags: politik religion samhälle HBTQ hbtfobi

Comments (2)  
 Report  

Ingen lyckas få tyst på mig.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Varför har vissa så ont av, att jag är den jag är? Hur kommer det sig, att några anser de har rätt att kränka mig, för att jag är den jag är?
Det finns två olika svar på dessa frågor. I vissa fall handlar det enbart om att man inte vet något alls om hur det är att vara transsexuell. Men tyvärr är det även så, att allt för många av ren ondska medvetet försöker skrämma mig till tystnad, eftersom de inte vill att andra skall få information om hur det är att vara transsexuell.
Låt mig därför återigen klargöra, att jag inte låter mig skrämmas till tystnad. De som av ondska medvetet kränker mig, kommer aldrig få tyst på mig. Tvärtom inspirera de mig att fortsätta blogga, ta debatten, informera och föreläsa över hela landet.
Nästa föreläsning har jag lördag den 5 april klockan 11:00 i samband med Café T i RFSL Skaraborgs lokal med adressen Stenvägen 4F i Skövde. Kom gärna och lyssna på berättelsen om min resa från Rikshomofob till Transaktivist.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Tags: personligt politik religion samhälle HBTQ

Comments (4)  
 Report  

Dags att sätta ned foten....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Nu är det dags att sätta ned foten. Det är inte bara i Ryssland, Uganda, Nigeria med flera länder som homofobin, bifobin och transfobin sprider sig. Även i Sverige ökar hetsen, kränkningarna, hoten och våldet mot hbt-personer.
Det är inte enbart homosexuella och transpersoner som är utsatte. Även bisexuella blir kränkta och förlöjligade. Därför kanske det är dags, att när det handlar om båda homofobi och transfobi använda ordet hbt-fobi. Att jag vill använda ordet hbt-fobi beror på att förföljelsen av homosexuella, bisexuella och transpersoner rotar sig i samma okunskap, ondska och hat.
I Kinna fick ett homosexuellt par sin bil förstört. Någon eller några hade rispat lacken på deras bil, och skrivit bög, kuk samt gjort ett hakkors på deras bil. En tid därefter misshandlades en av männen grovt av två eller tre män, som även uttalade homofobiska tillmälen. Först lade Polisen ned utredningen direkt, för att efter att media uppmärksammade händelsen, åter igen öppna förundersökningen. Ytterligare några dagar gick och männen fick hem sin bil. Efter mindre än en vecka kastade någon en sten och krossade bakrutan på deras bil.
På Twitter påstår en sympatisör till det hbt-fobiska partiet Kristna Värdepartiet (KvP), att homosexuella ”ligger med vem som helst”.
En av KvP:s styrelseledamöter skriver i ett e-mail till en av mina bekanta, att transsexuella inte är ”sunda personer”. Han vill även att transsexuella själv skall betala den fulla kostnaden för utredning och könskorrigerande operation.
En predikant skriver på sin hemsida att hbt-personer förbereder antikrists ankomst vilket innebär att han påstår att just homosexuella bär ansvaret för den ondska, som antikrist enligt Bibeln representerar.
I samband med 2013 års Regnbågsfestival i Malmö misshandlades hbt-personer. Under Falun Pride misshandlades en man, och arrangören hotades.
I Strömstad misshandlades en homosexuell man med ett järnrör. Senare kallade Strömstads Polischef misshandeln för en ”skit sak” i samband med en intervju i Strömstads Tidning.
I Malmö utsattes ett lesbiskt par för dessa tillmälen: ”Ni är sinnessjuka” och ”jävla flata”.
En bisexuell manlig bekant till mig hittade en lapp i sin brevlåda där det stod: ”Du är fan sjuk och äcklig förbannade halvbög.”
En transkvinna anmälde sig till Arbetsförmedlingen som jobbsökande. Hon sökte i första hand arbete som kock. På grund av att hon är transsexuell, kallades hon till ett möte med den person som ansvara för arbetssökande med psykiskt utvecklingsstörning.
Jag själv har fått en sten i huvudet, och blivit mordhotat på en nazistisk hemsida. Jag har även blivit kallat för kastrerad bög, stympad man, transahora och även blivit påhoppat med kränkningar kring mitt utseende.
Allt för många vägrar tro att hbt-fobi är ett problem i Sverige, men tyvärr är det vardag för oss hbt-personer. Det är därför viktigt att alla goda krafter går ihop och tar kampen mot hbt-fobi.

Tags: sex politik religion samhälle HBTQ transfobi homofobi bifobi

Comments (2)  
 Report  

Kristen hemsida mot homofobi....

Maria Hansson Nielsen
Nu har jag öppnat hemsidan Evangelisten igen. Nedanstående text är hämtat från informationssidan.
När jag i 1996 öppnade hemsidan Evangelisten, hamnade jag snabbt i en häftig diskussion. Tyvärr var jag en rädd liten tjej, som inte vågade komma ut. Därför försökte jag dölja detta genom att framstå som en ”hård tuff karl”, genom att skriva hårt och ofta kränkande om homosexuella i debatten. De homovänner jag hade och de jag lärde känna under debattens gång, insåg snabbt att jag inte alls var den som det såg ut som om på hemsidan. En av orsakerna till att jag fick ovanstående ”titel” var att en skånsk pastor i en gästbok skrivit ett kraftfullt angrep på homosexuella, och under skrivit det även med mitt och mina barns namn, utan att först fråga om det var okay.
I ”Frågor och svar” (FoS) på RFSL:s hemsida kallades jag snabbt för ”Rikshomofoben” av vissa. En benämning som fick Robin Grams (tidigare ledamot i RFSL:s Förbundsstyrelse) att protesterar mot att ordet Homofob användes allt för ofta och även i fel sammanhang.
Allt eftersom fick jag allt bättre kontakter in i hbt-världen. Hatar den benämningen, eftersom jag inte gillar uppdelningen ”vi och dom”, men jag har tyvärr inget annat sätt att beskriva vad det handlar om. På så sätt insåg allt fler att jag egentligen inte stod för mina tuffa ord, och jag började skriva mjukare, vilket slutade med att den tidigare en skånska pastor anklagade mig för att slicka sodomiters fötter.
Mina homosexuella vänner hjälpte mig att lägga den tuffa ”karl för sin hatt” attityden åt sidan. Mitt riktiga jag kom fram allt mer, och när min dåvarande hustru en sen höstkväll 2006 såg att jag hade nylon under mina jeans, var jag mogen att för henne erkänna att jag egentligen är kvinna och en bisexuell sådan.
Hemsidan Evangelisten är numera en motvikt till de kristna hemsidor, som är homofobiska och transfobiska. Evangelisten var för i tiden en sida, som ville exkludera hbt-personer från den kristna gemenskapen. Nu när Evangelisten återuppstått, är det en hemsida där ingen exkluderas. Jesus exkluderar ingen, utan inkludera alla. Därför kommer Evangelisten  att förkunna den kristna kärleken till alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, kön, etiskt ursprung etc.

Tags: sex politik religion samhälle HBTQ

Comments (0)  
 Report  

Majs är en äkta kärleksspridare.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 I torsdags föreläste jag på Stadsbiblioteket i Söderhamn, som tillsammans med RFSL Hälsingland stod bakom evenemanget. Till min stora glädje kom ett 30-tal personer för att lyssna. Hur min föreläsning var, är inte upp till mig att avgöra, men de frågor och kommentarer jag fick under efterföljande samtalsstund, höll mycket hög kvalitet.
Efter min föreläsning och samtalsstunden, var det dags att offentliggöra att jag instiftat ett nytt pris, Kärlekspriset.

Kärlekspriset delas ut varje år under februari månad. Priset delas ut till en person, ett företag, en organisation eller en myndighet, som aktivt arbetat för allas rätt till kärlek, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Efter det jag informerat om Kärlekspriset var det dags för att dela ut priset för första gången

Den som fick priset var Majs Keller med motiveringen:

”Majs Keller är välkänt i hbtq-kretsar. Hen är en äkta kärleksspridare. Mest känt är Majs för sina insatser i samband med olika festevenemang.

Majs har jobbat med klubb, fester och event tillsammans med personer som Daniel Larsson (Gaynight on Galaxy), Johan Bergqvist (Eskilstuna) och Joe Nilsson (Wonk) för att nämna någon.

På sin blogg har Majs kämpat för allas lika rätt till kärlek, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Att inkluderar i stället för att exkludera är viktigt för henne. Majs är en modig person som vågar stå upp för sina värderingar.”

Efter prisceremonin gick vi till Eat & Mett, som tagit fram en speciell Regnbågsmeny, där vi minglade och även firade att Majs Keller tilldelats Kärlekspriset.
Majs Keller kramas om av Maritha Norman
Jag läser motiveringen, sekunderna innan Majs Keller får sitt Kärlekspris

Tags: personligt sex religion samhälle HBTQ Kärlekspriset

Comments (0)  
 Report  

Stadsbiblioteket i Söderhamn.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)

 

På torsdag klockan 19:00 föreläser jag på Stadsbiblioteket i Söderhamn. Därefter blir det mingel på Eat & Meat.

 

Kom gärna och lyssna, du får även chans att ställa frågor. Är det så du behöver övernattning, rekommendera jag Best Western Söderhamn H, som lämnar 20% i rabatt till alla som uppvisar RFSL-medlemskort. Samma rabatt i restaurangen och i baren.

Tags: sex politik religion samhälle HBTQ föreläsning

Comments (5)  
 Report