107.795 members 4.108 online
Log in Become a member
Qruiser
Manchester 3/3
Axm bar
Gaymap
Manchester 3/3
Tribeca
Gaymap
Manchester 3/3
Vanilla
Gaymap
Manchester 3/3
Legends & The…
Gaymap

blog.qruiser.com
I blog on Scandinavia's largest gay and queer-community site, Qruiser. Be a member too!
Maria Hansson Nielsen
Transaktivist
Föreläsare
Bloggare
Debattör
Woman, 62, Söderhamn
 
Categories
Latest entry
Calendar
«
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Other sites
Widgets
Statistics
Blog id: 2106

All entries in this category "politik"


Jag ser mig fortfarande som transsexuell

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Igår fick jag frågan, om varför jag trots jag genomgått könskorrigerande operation, fortfarande kallar mig för transsexuell. Jag har tidigare skrivit om det, men eftersom frågan fortfarande dyker upp ibland, skall jag återigen berätta om orsaken.
Att vara transsexuell innebär att man har en könsidentitet som inte motsvara det biologiska kön, man är fött med.
Diagnosen transsexualism försvinner efter könskorrigeringen. Vissa väljer då att se sig som cis-personer, som en av mina väninnor. Av den orsaken är hon cis-person, även i mina ögon. Det är ingen annan än hon själv som avgör om hon är cis-person eller transperson. Samtidigt är det ingen annan än jag, som avgör om jag är transperson eller cis-person.
Andra som exempelvis jag, ser det som så, att våra kroppar är korrigerade, men att dessa fortfarande har samma gamla biologiska kön. I mitt fall är min kromosomuppsättning fortfarande XY. Rent medicinskt ses jag som man, vilket beror på att varningssignaler för vissa sjukdomar, exempelvis hjärtfel, är till viss del olika beroende på det biologiska könet.
Om en man skulle smitta mig med HIV, då hamnar jag i statistiken över MSM. Eftersom det inte finns någon statistik i Sverige över smittade transpersoner, kan man inte heller få bidrag för hiv-prevention riktade enbart mot transpersoner.
Ja, jag är kvinna. Det var jag redan innan korrigeringen, eftersom könet inte sitter i kroppen, utan i vilken könsidentitet man har.
Att vara transsexuell har alltså inget med själva diagnosen transsexualism att göra, utan handlar om att ens könsidentitet inte överensstämmer med det biologiska könet.
När jag, efter den könskorrigerande operationen, hotades på nationell.nu, grundades hotet på att jag är transsexuell. När jag trakasseras, både i samhället och via webben grundas även här kränkningarna på att trollen ser mig som transsexuell. När mitt toabesök på Stockholm Central ifrågasättes för några år sedan, berodde det på att tjejen som jobbade där inte ansåg att jag var en riktig kvinna, utan en man "utan kuk".
Det är alltså inte enbart jag själv, som ser mig som transsexuell. Ovanstående exempel visar tydligt, att även en stor grupp cis-troll gör det.
Oavsett hur andra ser på saken, är det upp till var och en, att efter den könskorrigerande operationen själv avgöra om man är cis eller trans.

Tags: personligt sex politik samhälle HBTQ transsexualism transsexuell cis-person

Comments (2)  
 Report  

Det är i Söderhamn, det händer.....

Maria Hansson Nielsen
 Äntligen är det dags för Café T i Söderhamn. Vi kommer ha öppet varannan lördag med början den 17 januari 2015, klockan 10:00 – 14:00. Vi håller till hos Centrum för alla, Granvägen 1.
Café T är en del av RFSL Hälsinglands sociala verksamhet. Med ”T” i centrum samlas vi, kring gott kaffe, te och dricka. Tillsammans i en trygg gemenskap, där var och en får vara sig själv. Alla är välkomna.
För den som av någon orsak inte vill vistas utomhus i sin transidentitet, finns det möjlighet att byta om i våra lokaler.
För några år sedan fick jag i uppdrag av RFSL Skaraborg, att starta upp en social verksamhet för transpersoner. Det ledde till att jag lade grunden till Café T i Skövde. Visionen var, att bygga upp ett ställe där transpersoner kunna komma och känna sig trygga. Eftersom det är viktigt att transpersoner får möjlighet att bygga upp trygga sociala kontakter, inte enbart med andra transpersoner, utan även med cis-personer, blev det viktigt för oss att få även cis-personer att komma.
Förutom att jag hade ansvaret för Café T, fanns det även några andra från RFSL Skaraborgs styrelse som var aktivt engagerat i arbetet. Café T utvecklades till en av RFSL Skaraborgs mest uppskattade sociala verksamheter. När jag flyttade till Söderhamn togs ansvaret över av en ung transman och en ung transkvinna, som fortsätter arbetet utifrån samma vision.
Nu är det dags att slå upp portarna för Café T i hälsingska Söderhamn. Från och med den 17 januari 2015 kommer vi att hålla öppet varannan lördag mellan klockan 10:00 och 14:00. Café T i Söderhamn har samma vision, som visade sig framgångsrik i Skövde. Alla är varmt välkomna.
Nu har jag bott i Söderhamn i lite mer än sju månader, och måste säga att jag stortrivs. Hela tiden händer det positiva saker. Förutom att Café T startar sin verksamhet, händer det en hel del andra positiva saker. Den 25 januari klockan 11:00 är det Regnbågsmässa i Trönö Kyrka. Rönja Malm medverkar med sång, jag kommer att tillsammans med prästen Lise-Lott Wikholm hålla en dialogpredikan, och Sandra Dewerud ställer ut sina fotografier.
Det kommer hända mer under januari, vilket jag kommer skriva mer om inom kort.
Det är i Söderhamn, det händer.

Tags: politik religion samhälle HBTQ Café T Regnbågsmässa

Comments (1)  
 Report  

Nya rekommendationer.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)

 Äntligen kom det nya rekommendationer från Socialstyrelsen. Det framgår klart och tydligt hur viktigt det är att personer som är transsexuella (har könsdysofi) får rätt hjälp och stöd av utredningsteamen. Allt för ofta vägrar öppenvården skicka en remiss till utredningsteamen, vilket leder till att den enskilda blir mer deprimerad. Oftast är det unga transsexuella, som drabbas av öppenvårdens negativa behandling.

Citat från Socialstyrelsens nya rekommendationer:

"Könsöverskridande uttryck är vanliga hos barn utan att de behöver vara bestående. Uppföljningar av barn som har utretts för könsdysfori tyder på att den kvarstår hos två till tre av tio personer i vuxen ålder. Detta är inte ett argument för att hälso- och sjukvården ska undvika att ge vård."

För några år sedan var det allt för vanligt, att öppenvården vägrade skicka en remiss till ett utredningsteam, med orsaken att de själva först ville veta om personen verkligen var transsexuell. Då sa Socialstyrelsen ifrån, eftersom det allt för ofta resulterade i att remiss först skrevs efter två till tre år. Nu ser man hur öppenvården fortsätter försena remissen, genom att påstå att den enskilda personen på grund av sin depression, troligen inte skulle klara av en utredning. Man påstår till och med att utredningsteamen skulle skicka tillbaka remissen, vilket är ett felaktigt påstående.

Att vägra skicka remiss, hjälper inte den enskilda. Tvärtom finns det en stor risk att den transsexuella går in i en allt djupare depression. Även om en utredning är tuff och påfrestande, så är vetskapen om att allt är på gång, en sak som innebär att man mår bättre. Utredningsteamen an även erbjuda stöd av en kurator till de som behöver det. Om den enskilda bor långt från utredningsteamen, finns det möjlighet att upprätta ett samarbete med närmaste öppenvårdmottagning.

I och med Socialstyrelsens nya rekommendationer, finns det möjlighet för den enskilda, att ställa större krav på ett en remiss skall skickas utan fördröjning. Tyvärr vet vi, att många transsexuella mår så dåligt, att de själva inte orkar stå för sina rättigheter. Därför är det viktigt att det finns personer och organisationer, så ställer upp för dessa, och ställer krav på öppenvården. De som fortfarande vägrar skicka remiss, skall informeras om, att ifall remiss inte skickas inom en viss tid, kommer det att skickas iväg en klagan till IVO, en anmälan till Socialstyrelsen, samt att de riskera att media informeras om vad som händer. Jag är ombedd att hjälpa till i ett fall, där öppenvården vägrar skicka en remiss. Vid nästa besök, kommer jag att följa med och ställa krav på att Socialstyrelsens rekommendation följs.

Det är helt förkastligt, att öppenvården fortfarande vägrar enskilda transsexuella en remiss till ett utredningsteam. Jag kommer därför att följa upp, hur dessa nya rekommendationer efterlevs.

Tags: politik samhälle HBTQ transsexualism

Comments (0)  
 Report  

Skall det vara så svårt att förstå???

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
Inte att undra på, att transsexuella är överrepresenterade i självmordsstatistiken, när öppenvårdspsykiatrin hela tiden hittar på nya orsaker, för att vägra skriva remiss till utredningsteamen.
Tidigare fick transsexuella veta, att ingen remiss skickas för än det att öppenvården var säker på att personen i fråga verkligen var transsexuell. Socialstyrelsen sa ifrån, och meddelade att så får det inte gå till, eftersom det är utredningsteamen som har ansvaret att utreda om personen är transsexuell eller inte. Nu har öppenvården hittat på en ny ursäkt för att vägra skriva ut en remiss. Man påstår att den sökande är för deprimerat, för att klara av en utredning.
Hur svårt skall det vara, att begripa att varje försening av en utredning, medför en större risk att personen tar livet av sig? Om en transsexuell är deprimerad, blir denne enbart ännu mer deprimerad av att öppenvården vägrar skicka remiss.
Utredningsteamen har kuratorer, som finns till bland annat för att hjälpa transsexuella klara utredningen. Utredningsteamen har även möjlighet att ta hjälp av öppenvården, om någon transsexuell behöver extra stöd under utredningen.
Varför skall det vara så svårt att förstå, att varje försening av en utredning innebär att förlängt lidande för den transsexuella som drabbas av det? Nu är det återigen dags, att Socialstyrelsen säger ifrån. Så här illa får man inte behandla en patientgrupp, som redan är väldigt utsatt.

Tags: politik samhälle HBTQ transsexualism

Comments (2)  
 Report  

Moment 22........

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Samtidigt som Söderhamns Kommun visar sitt stöd genom att hissa transgenderflaggan, fortsätter svenska myndigheter och öppenvårdspsykiatrin att kränka och marginalisera transsexuella och andra transpersoner.
För några år sedan fanns det exempel på hur öppenvården vägrade skicka remis till utredningsteamen, med argumentet att ingen remis kommer skickas, för än att öppenvården var säker på att personen i fråga verkligen är transsexuell. Det fick Socialstyrelsen att säga ifrån, eftersom det är just utredningsteamens uppgift att utreda och ställa diagnos.
Fortfarande händer det, att öppenvården vägrar skriva en remis, nu med argumentet: ”Du är så deprimerat att du inte kan klara av en utredning.” Öppenvårdspsykiatrin får inte neka skriva remis, med denne ursäkt heller.
Skatteverket, Folkbokföringen och Kronofogden struntar totalt i att hjälpa transsexuella som bytt sitt juridiska kön. Helt plötsligt är man inte vårdnadshavare till sina egna barn, eftersom det i Folkbokföringen uppges att vårdnadshavaren är en person med det personnummer man inte har kvar. Ringer du och ber dem ändra, händer inget alls. Tjatar du blir du lovad att IT-avdelningen skall utreda möjligheten att få in rätt personnummer i registren. En sådan utredning drar ut på tiden, eftersom man inte prioritera frågan. Under tiden hindrar sekretesslagen såväl hälsocentral som sjukhus, från att lämna ut information till den som bytt juridiskt kön angående barnens hälsa.
Om den som drabbas skulle vilja att Förvaltningsrätten ställer krav på Folkbokföringen, så du får in rätt personnummer som vårdnadshavare, går det inte. Innan Förvaltningsrätten kan ta upp ett sådant ärande, krävs det ett skriftligt beslut från Folkbokföringen, och ett sådant beslut får man inte, så länge en utredning inte är gjort, och ett beslut inte är fattat. Detta är moment 22.
Jag kan bara undrar, hur länge skall vård och myndigheter tillåtas kränka och marginalisera transpersoner?

Tags: politik samhälle HBTQ Transpersoner

Comments (0)  
 Report  

Det var så stort.......

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Det var så stort att stå utanför Söderhamns Rådhus, när kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) hissade Transgenderflaggan. På plats fanns Radio Gävleborg och Söderhamns Kuriren, för att rapportera från denne historiska händelse.
Vi var knappt 40 personer samlat på plats. Politiker från S, V och KD slöt upp för att visa sitt stöd. Därefter gick vi till Söderhamns Teater för en heldag med tal, föreläsningar och underhållning.
RFSL Hälsinglands ordförande Majs Keller hade lagt ned ett enorm arbete, för att få till ett program med några av Sveriges mest kända transaktivister, och många andra kända och okända medverkande.
Här kommer lite bilder från Transgender Day of Remembrance i Söderhamn.
Jonna Källström Böresson (V)

Majs Keller RFSL Hälsinglands ordförande och kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) (Foto: Anna Idell)

Anders Ramstrand (KD)

Maria Hansson Nielsen och Vanessa Lopez  (Foto: Anna Idell)

RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund

Anna Idell

Aleksa Lundberg

Aleksa Lundberg

Alex John Granlund

Camilla Gisslow

Monica Törnell framförde "Vintersaga" kompad av Mattias Törnell
Barbro Westerholm (FP)
Nino Ramsby

Tags: politik musik samhälle kultur HBTQ Transgender Day of Remembrance

Comments (0)  
 Report  

Transsexuella kränks av myndigheter....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Svenska myndigheter behandlar transsexuella styvmoderligt. Ibland handlar det om en medveten transfobiskt diskriminering, och ibland ignoreras transsexuella av svenska myndigheter. Några exempel på vad en transsexuell kan råka ut för efter det man bytt könstillhörighet (det juridiska könet).
En transkvinna gick till Polisen, för att fixa pass åt sin dotter. Då upptäcktes att hon inte står som vårdnadshavare, trots att hon och exfrun fixade gemensam vårdnad vid skilsmässan. När Polisen kollade vilka som var vårdnadshavare visade det sig att transkvinnan stod kvar som vårdnadshavare under sin tidigare könstillhörighet.
Självklart kontaktades folkbokföringen för att få till stånd en ändring. Ännu har inget hänt, och transkvinnan fick nyligen ett brev, där det bland annat stod: ”Ärendet ligger på vår IT-avdelning och ska jag vara ärlig så vet jag inte idag hur långt de har kommit.”
Låt oss säga att dottern skulle bli akut sjuk, får sjukvården inte lämna ut information till andra än vårdnadshavare. Polisen får inte heller godkänna en passansökan till andra än vårdnadshavare. Att inte stå som vårdnadshavare innebär också problem med att få information från exempelvis skolan. Just därför är det ett stort problem för alla parter, när Folkbokföringen inte ser till så att vårdnadshavare som byter könsidentitet, registreras som vårdnadshavare under sitt nya personnummer.
Om du har skulder hos kronofogden, innan du ändrar din könstillhörighet, finns dessa självfallet kvar. Tyvärr får du inte breven från Kronofogden i ditt rätta namn, ej heller med ditt nya personnummer. Breven skickas i det namn och det personnummer som du hade, innan du fick ny könsidentitet. Flyttar du får du brev till din nya adress, men det är fortfarande ditt gamla namn som står på kuvertet, och ditt tidigare personnummer som finns i brevet.
Trots att jurister på Kronofogdemyndigheten håller med om, att det inte finns något juridiskt hinder för att föra över fordringarna till ditt nya personnummer, sätter teknikerna på deras IT-avdelning stopp för detta. Ända sättet är att be dem du är skyldig pengar att först ta bort skulden från Kronofogdemyndigheten, för att därefter ansöka om betalningsförpliktelse med ditt nya personnummer, innan de skickar iväg ansökan om utmätning igen. Eftersom varje skuld kräver en ansökan om betalningsförpliktelse, innebär det att du påföras en avgift för varje ansökan. Har du då ett antal olika skulder, innebär det att din skuld kan växa med tusenlappar, enbart för att Kronofogden inte vill ändra namn och personnummer på de skulder du haft innan du fick ny könstillhörighet.
Jag känner till två fall där transkvinnor blivit våldtagna, men inte trodde av polisen.
Om detta, och andra fall där olika myndigheter diskriminerat transsexuella, handlar den föreläsning jag har under Transgender Day of Remebrance i Söderhamn nu på torsdag.
OBS:

Alla ni som har sett programmet inför torsdagen.

Angående schemaförändringen: Obs! Det har blivit omkastningar i schemat då en av våra föreläsare ska delta i en debatt. 13:00 Aleksa Lundberg 15:00 Alex John Granlund 17:00 Maria Hansson Nielsen 19:00 Camilla Gisslow.

Tags: sex politik samhälle kultur HBTQ Transgender Day of Remembrance

Comments (5)  
 Report  

Transgender Day of remembrance...

Maria Hansson Nielsen

 Transsexuella är väldigt utsatte även i dagens Sverige. Man skulle tro, att vi 2014 kommit så långt, att även transsexuella skulle vara accepterade och respekterade, men tyvärr är det inte så. Dagligen trakasseras transsexuella i vårt samhälle.

Trots att det är välkänt, att det är nästan 20 gånger större risk att transsexuella begår självmord än att andra ska göra det, bedrivs det en hets mot just transsexuella. Därutöver utsätts den som är transsexuell även för diskriminering av olika myndigheter.

Transgender Day of remembrance (TGDOR). uppmärksammas globalt 20 november varje år. Det är en dag som uppmärksammar de hatbrott och den hets som transpersoner utsätts för. I Söderhamn uppmärksammas dagen av RFSL Hälsingland med ett stort evenemang.

Det är väl värd, att ta ledigt från jobbet, så du kan ta del av ett fantastiskt program, med några av Sveriges mest kända transaktivister och föreställningen "INFESTUS" av och med Aleksa Lundberg. Båda Barbro Westerholm FP) och Ulrika Westerlund medverkar med tal,  Monica Törnell, Nino Ramsby som är en av de mest eftertraktade artisterna i Sverige just nu, samt 3 olika band kommer att uppträda för oss.

På kvällen blir det efterfest på Arton.78, med Majs Keller som DJ.

Programmet för dagen, ser ut så här:

Söderhamns Rådhus:

10.00 Transgenderflaggan hissas

Söderhamns Stadsteater:

11.00 RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund - Invigningstal

13.00 Maria Hansson Nielsen - Myndigheters diskriminering av Transpersoner

15.00 Alex John Granlund - Att inte orka dö

17.00 Camilla Gisslow – Mamma till Sam

19.00 Aleksa Lundberg - "INFESTUS" - Vem äger rätten till vårat gemensamma utrymme?

20.15 Monica Törnell - Sång

20.45 Barbro Westerholm - Tal

21.00 Nino Ramsby - Sång

Arton.78

22.00 Efterfest, DJ Majs Keller with friends

Under pauserna kommer studieförbundet Bilda att presentera 3 olika band som kommer att spela och sjunga för oss.

Vanessa Lopez kommer och signerar sin bok - "Jag har ångrat mig"

Att Söderhamns Kommun införskaffat, och kommer att hissa transgenderflaggan, är väldigt stort och ett bevis för att kommunen står upp för mångfalden, inklusive allas rätt att vara sig själv.


Tags: politik musik samhälle kultur HBTQ Transgender Day of Remembrance

Comments (0)  
 Report  

Just nu är jag extra stolt.....

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Just nu är jag extra stolt över att få vara ledamot i RFSL Hälsinglands styrelse. Det beror på att vi står som arrangörer av ett stort evenemang med anledning av Transgender Day of Remembrance den 20 november.
Vi börjar med att samlas framför Söderhamns Rådhus, där den nyinköpte transflaggan skall hissas klockan 10:00. Därmed blir Söderhamn den första kommunen i Sverige där Kommunchefen hissar transflaggan utanför Rådhuset.
Därefter fortsätter evenemanget klockan 11:00 på Söderhamns Teater, med ett späckat program där bland andra några av Sveriges mest kända transpersoner medverkar. Programmet är inte helt färdigställt, men just nu är Barbro Westerholm (FP), Vanessa Lopez, Aleksa Lundberg, Nina Nino Ramsby, Maria Hansson Nielsen, Fredrik Engdahl, Vicky Nicole Eriksson och Ulrika Westerlund klara.
På kvällen avslutar vi med mingel och underhållning på krogen Arton.78.

Tags: sex politik samhälle kultur HBTQ Transgender Day of Remembrance

Comments (1)  
 Report  

Dags att även bekämpa hbt-fobiska ord...

Maria Hansson Nielsen  (updated by Maria Hansson Nielsen)
 Sluta påstå att homofobin är utrotat i Sverige. Tyvärr är det så att all form av hbt-fobi ökar. Se bara på hur en homosexuell man på väg hem från en gayklubb i Stockholm, nyligen misshandlades av en taxiförare.
Trots att vi kommit långt i Sverige, när det handlar om HBTQ-frågor, finns det fortfarande personer, som öppet visar sitt förakt för homosexuella, bisexuella och transpersoner. I vissa fall grunder föraktet på okunskap, men tyvärr finns det många fall av rent hat. Vad skall vi göra, för att hbtq-personer skall slippa höra kommentarer som ”bögjävul”, ”bitterflata”, ”transahora” eller liknande kränkande uttryck? En annan fråga är, vad tänker samhället göra för att bekämpa våldet mot hbt-personer?
Under de senaste åren har vi i Sverige sett, att det bakverk vi tidigare kallat för negerboll fått ändra namn till chokladboll. Nu senast har SVT redigerat i filmerna om Pippi Långstrump, så att Pippi numera säger att hennes pappa är kung, från att hon tidigare sa negerkung. Denne redigering beror på att ordet ”neger” anses och upplevs vara rasistiskt, och för att afrosvenskar inte skall känna sig diskriminerade.
Jag gillar alla initiativ, som medför att olika folkgrupper inte känner sig exkluderade i det svenska samhället. Därför skulle jag även vilja se, att man lägger ned lika mycket tid med att få bort ord och kommentarer, som de facto diskriminera HBTQ-personer, som man gör ifråga om ord, som diskriminera personer med olika etniska ursprung.
För att HBTQ-personer skall känna sig inkluderade i samhället och slippa bli kränkta, är det lika viktigt, att hbt-fobiska ord och kommentarer bekämpas, som det är, att man bekämpar rasistiska ord.
Innan Sverige kan kalla sig för ett land, som medvetet bygger på mångfald, är det viktigt att alla känner sig inkluderade, där ingen utsätts för kränkningar, oavsett kön sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etniskt ursprung, ålder eller funktionsnedsättning.

Tags: sex politik religion samhälle HBTQ transfobi homofobi bifobi

Comments (0)  
 Report