105.287 members 4.091 online
Log in Become a member
Qruiser
Its a fucking…
Nä men så att..
Blogg
Its a fucking…
Hey..This is…
Blogg
Edinburgh 4/23
G H Q
Gaymap
London 4/23
Happy Gay Travel
Gaymap

blog.qruiser.com
I blog on Scandinavia's largest gay and queer-community site, Qruiser. Be a member too!
En hivdivas bekännelser
1994 valde jag att gå ut i media och berätta om hur det kan vara att leva med hiv. Ett år senare blev jag headhuntad av RFSL och arbetade där fram till 2008 då jag flyttade till Oslo och Helseutvalget for bedre homohelse. Brinner för öppenhet!

Kurs, seminar, föreläsningar och workshop ligger varmt om hjärtat liksom förändringsarbete och coaching av enskilda, företag och organisationer.
Är utbildad inom NLP och är ACMC Meta-Coach och Executive coach.
Categories
Latest entry
Calendar
«
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Widgets
Bookmark and Share
Statistics
Blog id: 1045

All entries from April


hiv och den generella befolkningen

Rebus  (updated by Rebus)

Vad mina sexpartners väljer att berätta för mig skyddar mig knappast från att undvika sexuellt överförbara infektioner (STI). Vad jag väljer att berätta eller inte berätta för mina sexpartners skyddar dem knappast från att få hiv eller andra sti. Däremot är kondom en skön möjlighet till sexuella kontakter mellan personer av olika hivstatus. Det är med andra ord vad vi gör och knappast vad vi säger som skyddar mot hiv.

Öppenhet är ett mäktigt verktyg mot förakt, självförakt och okunskap. En trygg identitet och öppenhet borgar för ett bra psykiskt välbefinnande och god självbild. Ju fler hivpositiva kvinnor och män som är öppna på alla nivåer i samhället, ju bättre är det. Det är enligt mitt förmenande den enda vägen till att befria oss från förutfattade negativa meningar om hur personer med hiv är, beter sig och lever. Paradoxen med öppenhet är att vi samtidigt blottar oss för eventuell diskriminering.

De allra flesta som lever med hiv vill jag tro är ansvarsfulla samhällsmedborgare och gör sitt bästa för att undvika överföring av hiv. Att undlåta att berätta om sin hiv betyder att man undanhåller viss information till sin partner. Det betyder knappast att man låter bli att använda kondom.

Don´t worry be happy ...

Den absoluta majoriteten av svenska folket har ingen anledning att bekymra sig om hiv. Hiv är en infektion som främst finns bland män som har sex med män och bland personer som kommer till Sverige från länder med hög förekomst av hiv. Det är snarare klamydia och oönskade graviditeter som är på den genereella agendan.

Oönskade graviditeter som leder till aborter är högt. Något förbud mot aborter finns lyckligtvis inte i Sverige. P-piller är vanligt och att äta dem är inte belagt med någon informationsplikt. Betyder det att så länge ingenting sägs så utgår mannen ifrån att deras kvinnliga sexpartners tar piller och då kan man köra utan gummi ?

Frivillighet, ansvar, tillit

I min värld är en bra grogrund för ett preventivt arbete kring sexualitet bygger på tillit och förtroende. Det handlar om att bejaka sexualiteten, ansvar, frivillighet i motsats till tvång. Information och samtal ska utgå från principen om att inte vara moraliserande.

Om klamydia var hiv

Om vi leker med tanken att klamydia byttes ut mot hiv i den generella befolkningen, skulle vi ha en epidemi. Informationsplikten skulle också bli något annat än en perifär företeelse som många har åsikter om men inte behöver bry sig om i det dagliga sexlivet.

Informationsplikten föreställer jag mig då som en briserande bomb som aningslösa kvinnor och män tror fungerar och ger kontroll över vem som har och vem som inte har hiv.  Herrar och damer politiker skulle använda sitt politiska trollspö och vips! så försvinner informationsplikten som i en rök...  För nu finns hiv i befolkningen och inte bland minoritetsgrupper som bögar, invandrare, horor och knarkare.

Bara en tanke….

Comments (0)  
 Report  

Öppenhet - moral eller prevention

Rebus  (updated by Rebus)

Den som diagnostiseras med hiv i Sverige ställs under ett antal förhållningsregler, vilket i grunden är bra. En av förhållningsreglerna är informationsplikten som går ut på att den som känner till sin hiv har skyldighet att berätta om sin infektion för en tilltänkt sexpartner.

Min tolkning av en obligatorisk informationsplikt är att den ska försöka skydda samhällets invånare från att få eller överföra hiv. Det är en god intetntion. Plikten bygger på en värdering att den som bär på hiv behöver underkasta sig vissa regler för samhällets bästa. Och med det är vi inne på diskussionen om ansvar - Stort eller litet, mer eller mindre, har den hivpositive större ansvar än den hivnegative? Har den hivnegative något ansvar? Och vad slags ansvar pratar vi om här?

Att skydda sig från att få eller överföra hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar är ett individuellt ansvar/delakatighet. Jag som hivpositiv har 100 procent delaktighet i att skydda mig själv och mina partners. Du som hivnegativ har 100 procent delaktighet att skydda dig själv och dina partners.

Diskussionen om informationsplikten handlar i mina öron mest om individens moral och ansvar. Istället bör det vara en fråga om smittskydd som det så vackert heter. Alltså effektiv hivprevention.

1. Vilken funktion fyller informationsplikten?

2. På vilket sätt bidrar plikten att berätta för en tilltänkt sexpartner att hiv inte överförs?

3. På vilket sätt har informationsplikten varit en fördel i hivpreventivt syfte för dem som haft sexuella kontakter med tabloidtidningarnas hivmän och hivkvinnor?


 

Bilden hämtad från "Friska kan sprida hiv" - informationskampanj av Posithiva Gruppen

 

Comments (0)  
 Report  

Ligga- låg - hivpositiv

Rebus  (updated by Rebus)

Loggade på Gaysir och efter en stund kontaktades jag av en kille som gærna ville träffa mig och ha det “litt koselig”. På ren svenska betyder det att vederbörande var kåt och ville ha sex.

Låter trevligt tänkte jag, då får jag om inte annat träffa lite folk. En kvalitetssäkring av mitt sexliv på gaysir går ut på att säkerställa att vederbörande last min profil. Har de inte det antingen berättar jag att jag har hiv eller ber dem läsa profilen.

Killen som raggat upp mig läste profiltexten och återkom  med en osäkerhet och menade att han inte hade tilräckliga kunskaper för att ha sex med någon som har hiv. Nu är jag en ganska luttrad man och blev inte särskilt sur över det. Istället frågade jag vad okunskapen bestod i och ställde ytterligare en fråga. Tyvärr fick jag inget svar – han loggade av.

Att överhuvudtaget överväga att ha sex med någon som uttrycker osäkerhet eller rädsla genom kunskapsbrist är osexigt och en signal för mig att hålla mig undan. Det blir oftast bäst så för bägge parter.

Jag har förståelse för killens ställningstagande  och blir förundrad över bristen på kunskap. Min egen tolkning är att det inte alls handlar om kunskap. Mera troligt är det rädsla som styr avståndstaganden av den här sorten. Nu dök hivviruset upp - något som en del verkar tro försvinner om man inte pratar om det eller negligerar det tillräckligt ofta.

Visst är det konsigt - en del män har stake nog att knulla med okända personer som säger att de är "friska". Ibland blir det med och ibland blir det utan kondom. Och när det uppdagas att deras sexpartner har hiv har de inte kuk nog att lita på att kondom och i tillägg en fungerande behandling skyddar.

 

Tags: Öppenhet & hiv

Comments (0)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report  

Smittskyddslagen (SmL) är också bra

Rebus  (updated by Rebus)


Smittskyddslagen (SmL) är ingen ny lag som kom till när hiv kom till Sverige. Lagen är gammal och innehåller en rad olika sjukdomar. I första hand är iSmL till för att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. En del personer är emot SmL och vill ha bort den. Det man då inte riktigt har fått med sig är att SmL innehåller både skyldigheter och rättigheter. SmL fastslår att den har hiv kostnadsfritt måste garanteras den vård och det skydd och stöd som han eller hon behöver från samhällets sida.
Här följer en text jag skrev för rfsl när det begav sig.

 

Från en sexuell utgångspunkt är det bra att känna till att förutom hiv så omfattas smittskyddslagen även av STIs som klamydia, gonorré och syfilis. Här följer en kortare sammanfattning av innehållet i smittskyddslagen och hur den fungerar.

Skyldighet att testa sig

Den som har anledning att anta att han eller hon kan ha fått hiv eller utsatt sig för risk för överföring av hiv är enligt smittskyddslagen skyldig att testa sig.

Anonymitet

Man har rätt att vara anonym när man testar sig. Den rätten gäller inte om testet visar sig vara positivt eller om man är uppgiven i en smittspårning.

Statistik

Om ett hiv-test är positivt kommer läkaren att rapportera detta till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i landstinget. Det sker med hjälp av en kod som består av de två första och de fyra sista siffrorna i personnumret. Läkaren lämnar också uppgifter om i vilket län man bor i samt vilken grupp man tillhör – till exempel män som har sex med män. Dessa uppgifter används endast för att föra statistik över hur epidemin utvecklas.

Läkarens förhållningsregler

I smittskyddslagen finns ett visst antal förhållningsregler som patientens behandlande läkare skall ge patienter med allmänfarliga sjukdomar. Smittskyddsläkarföreningen ger i sina smittskyddsblad ut rekommendationer vilka av dessa förhållningsregler som skall gälla personer som fått hiv. De har följande innebörd, men kan variera något.

 

* Du måste tala om att du är hiv-positiv innan du har sex där penis är inne i slidan, ändtarmen eller munnen med någon, även om ni använder kondom. (informationsplikten)

* Du får inte ha samlag där penis är inne i slidan, ändtarmen eller munnen utan att använda kondom.

* Du får inte ge blod eller plasma, donera organ eller sperma.

* Du får inte låna andra personers sprutor och nålar. Har du egna injektionsverktyg får dessa inte lånas ut eller användas av andra personer.

* Om du utsätts för inre undersökning/operation, vaccination, blodprov eller blöder av annan orsak måste du berätta om din hiv för läkare och annan personal som kan komma i kontakt med ditt blod. Du måste också informera din tandläkare.

* Du ska komma på de återbesök som din behandlande läkare bestämmer.

Din läkare kan dessutom ge dig ytterligare föreskrifter (av dem som finns i SmL 4 kap.  2 §) eller rekommendationer för hur du ska leva med din hiv-infektion. De innehåller vanligen konkreta regler för vad läkaren anser att du får göra sexuellt.  Om du tycker att din läkares föreskrifter är omotiverade, har du möjlighet överklaga föreskrifterna till smittskyddsläkaren.

Tvång och kontroll

Om läkaren får reda på att någon inte följer dennes föreskrifter utifrån 4 kap. 2 SmL, eller om han/hon har anledning att anta att föreskrifterna inte följs, kan läkaren själv genomföra åtgärder som syftar till att ändra patientens beteende. Om behandlande läkare inte har möjlighet till det måste han/hon rapportera att föreskrifterna inte följs till smittskyddsläkaren, som i sin tur ska försöka förmå den hiv-positive att verkligen följa föreskrifterna.

Frivilliga åtgärder

Detta skall smittskyddsläkarens i första hand göra genom frivilliga åtgärder, till exempel genom samtal, samarbete med bereondevård eller psykiatrisk vård osv. Är alla frivilliga möjligheter till åtgärder uttömda kan smittskyddsläkaren begära hos länsrätten att den hiv-positive ska tvångsisoleras på sjukhus.

Tvångsisolering

När man tar ställning till tvångsisolering måste smittskyddsläkaren visa att patienter bryter mot sina förhållningsregler och har ett smittfarligt beteende. Smittskyddsläkaren måste också redovisa att alla frivilliga åtgärder är uttömda. Vidare visa vilka åtgärder som är vidtagna av olika myndigheter och vilka erbjudanden som patienten fått. Dessutom ska smittskyddsläkaren förklara varför inte andra lagar som till exempel LVM (Lag om vård av missbrukare) och LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård), inte har aktualiserats.

Rättsäkerheten

Den enskildes rättssäkerhet är inte särskilt stor, eftersom någon rättegång med vanlig bevisprövning aldrig kommer till stånd. Ett normalt domstolsförfarande för länsrätten innebär att patienten har en advokat. Rätten består av domare och nämndemän. Beslutet kan överklagas (prövningstillstånd). Domstolen skall höra sakkunnig. Länsrätten går så gott som alltid på smittskyddsläkarens linje, och dömer till tvångsisolering. Sedan kan rätten förlänga isoleringen på ansökan av smittskyddsläkaren så länge som länsrätten anser det befogat. Det kan man göra med maximalt 6 månader i taget och det krävs särskilda skäl för förlängning.

Smittskyddsläkaren har också befogenhet att kunna informera närstående till personer med hiv om sjukdomstillståndet, om den närstående utsätts för möjligheten till överföring av hiv.

Kontaktspårning

Vid ett positivt test går läkaren eller en kurator igenom vilka sexuella kontakter man har haft. Detta kallas kontaktspårning. Sjukvårdspersonalen är skyldig att försöka ta reda på vem man kan ha fått hiv av och vilka man kan ha överfört det till.

De personer man uppger i kontaktspårningen kommer att kontaktas av läkare eller kurator, som har tystnadsplikt. Det betyder att de inte röjer vem de fått sin information av. De berörda är skyldiga att infinna sig för testning. Den som trots detta vägrar att testa sig, kan av länsrätten på smittskyddsläkarens ansökan tvingas till testning.

 Om man väljer att inte uppge sina kontakter, bör man i stället själv ta kontakt med personerna i fråga. Det finns en skyldighet för personen att medverka i smittspårningen i smittskyddslagen, men någon straffåtgärd om man inte vill göra det finns inte.

Brott mot förhållningsreglerna

Eftersom det inte finns några straffbestämmelser i smittskyddslagstiftningen, tillämpas idag straffbestämmelserna i brottsbalken. De bestämmelser som tillämpats är främst grov misshandel, vållande till kroppsskada, försök till misshandel och framkallande av fara för annan. Gärningarna har regelmässigt bedömts som grova brott.

• Har den hiv-positive utsatt någon för möjligheten att få hiv kan han/hon bli åtalad och dömd för försök till grov misshandel även om den andre personen inte fått hiv.

• Att orsaka kroppsskada eller sjukdom är straffbart enligt svensk rätt, även om den skadade samtyckt till att bli skadad.

• Om partnern inte är informerad måste den hiv-positive räkna med att även sex med kondom kan vara straffbart eftersom partnern inte samtyckt till det.

• Om någon fått hiv genom brott av någon annan räknas det som personskada och den utsatte har rätt till skadestånd.

Tags: Kriminalisering & hiv

Comments (5)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report  

Mycket snack och litet verkstad?

Rebus  (updated by Rebus)

 

Ikväll är det stor sommarfest på Aksept - Oslos motsvarighet till Noaks Ark.Och jag har fått äran att hålla tal. :=)
Här är talet.

"I kväll vill jag tala om öppenhet som ett verktyg till individuell och kollektiv frihet.

Vad tänker du, vad ser du och vilka föreställningar får du när du hör följande: Knarkare utanför Oslo S - tiggande romer på Karl Johans gate - Nigerianska prostituerade i samma kvarter – hivpositiva bögar och muslimer på Grönland?

Per automatik tror vi att dina tankar är fördomsfulla och att du inte tycker om oss, för dem vi är, vad vi har eller gör? Och så stänger vi dörren och låser in oss i hivskåpet. Öppenhet? Nej fy fan, det går ikke!!!

Fördomar föds

Det börjar i det lilla – någon har läst eller fått för sig att vi som har hiv är ”farliga”. Denne någon pratar med sin vän, diskuterar och lägger till ytterligare negativa värderingar på personer med hiv. Samma vänner går sedan till skolan, arbetet, festen, familjen eller andra vänner. Negativa föreställningar baserade på rädsla, - för det är vad det handlar om -  rädslan för det okända som får fäste, växer sig starkare och smyger sig längre och längre upp i hierarkierna.

Negativa konsekvenser

Som en förlängning av stigmat (fördomarna) kommer diskrimineringen (utstötningen från samhällets sida) I detta föds självstigmat (självföraktet) tillsammans med vår rädsla för vad vi tror att andra ska tänka och tycka om oss om vi berättar om vår hiv.

Isolering en hälsorisk

Varför tror vi öppenhet är så farligt? Ja, det kan man undra på, eftersom vi utgår ifrån att de flesta av oss inte är öppna, så borde vi ju inte ha en aning om konsekvenserna.

För en del av oss blir andras fördomar att hiv är guds straff, att vi är omoraliska, promiskuösa, och inte duger något till och bara är samhället till last, till ”sanningar” i våra huvuden. Summan av dessa negativa attityder kan leda till låg självkänsla kryddad med en del skam och som i slutänden kan leda till att vi drar oss undan (isolering). Isolering räknas idag som en stor hälsorisk för människor med hiv, större än viruset i sig självt. Detta är den stora fällan för oss som lever med hiv - Vår rädsla för vad andra ska tänka om oss när vi berättar om vår hiv.

Öppenhet är receptet på framgång

Jag tänker mig en skala där 0 representerar isolering och 10 står för öppenhet i alla mina angelägenheter ändå ut i VG!  Alla steg framåt utvecklar oss, hur små de än är. Det handlar om att utmana vår trygghet och möta våra rädslor – kliva ut ur komfortsonen. Min sanning är att destruktiva känslor och tankar inte är farliga om vi bara kan hitta vår inbyggda förmåga att ändra tankemönster och att agera i en konstruktiv riktning istället för att falla i destruktiva handlingsmönster och in i hivskapet.  (tanke – känsla – handling).

 

Öppenhet är ett starkt verktyg mot fördomar, självförakt och utstötning – stigma – självstigma – diskriminering.

När jag var i Bergen och höll ett föredrag på homobaren Finken kom en hivpositiv homse ut. Det var fantastiskt! Det är sällan vi ges möjligheten att ta steget ut oh pröva på öppenheten.

Hur ser det ut här i Aksepts Hage - Har vi några hivpositiva kvinnor och män här ikväll?"

Tags: Öppenhet & hiv Mental Hälsa

Comments (1)  
 Report  

Avskaffa tvånget att berätta

Rebus  (updated by Rebus)

Informationsplikt och kontaktspårning

UNAIDS menar att alla har rätt till privatliv runt sin hälsa och bör inte vara skyldiga enligt lag att berätta sin hiv-status, särskilt om det kan leda till allvarlig stigmatisering, diskriminering och eventuellt våld och alla människor har den etiska skyldigheten att inte skada andra.

UNAIDS stöder alltså inte en lagstadgad skyldighet att berätta om sin HIV-positiva status. Istället tycker UNAIDS att personer med hiv ska erbjudas program som bland annat stärker och ger verktyg till att frivilligt och under trygga förhållanden berätta om hiv-status.

Bra sagt!

Bilden från broschyren "Berätta elelr inte berätta" (RFSL och smittskyddet STHLM m jag inte minns fel.)  Vem har skrivit den tror du? Cool


Tags: Öppenhet & hiv

Comments (0)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report  

Ta bort straff för överföring av hiv ?

Rebus  (updated by Rebus)

Kriminaliseringsfrågan är en av de hivrelaterade frågor som det arbetas med på världsbasis. I Sverige har bland annat RFSL inklusive mig själv , årvis utan framgång skrikit oss hesa över hur förfärlig informationsplikten är och i Norge stångar sig en del blodiga och menar att personer med hiv per definition blir kriminalsierade på grund av rådande paragrafer.

Ett gemensamt argument i både Sverige och Norge mot rådande regler och lagstiftning är att dessa bidrar till att människor undviker att testa sig. Vidare görs det gällande att dessa regler och lagar inleder människor i en falsk trygghet till att tro att alla som känner till sin hiv berättar om den. Underförstått att personer utsätter sig för möjligheten att få hiv på grund av rådande lagstiftning.

Trosbaserad och känslobaserad kunskap styr

Det görs en poäng gång efter gång på att personer som lever med hiv stigmatiseras och trycks ändå längre in i sitt hivskåp på grund av samhällets regler och lagstiftning som kriminaliserar personer som lever med hiv.

Om undvikande av hivtestning, falsk trygghet och stigmatisering hänger ihop med lagstiftning och rådande regler vet vi väldigt lite. Däremot tycker vi och har åsikter som är baserade mer på vad vi önskar, tänker, tror och på toppen av det ett knippe känslor knytna till det att leva med hiv.

Jag tillhör dem som under många år arbetat mot smittskyddslagen och en hel del av de argument när det gäller kriminalisering av hivpositiva var tros- och känslobaserade. Vi vet egentligen inte på vilket sätt denna typ av lagstiftning slår på befolkningen eller utsatta grupper som hivpositiva kvinnor och män. Eller vet vi det? Sänd mig genast dessa forskarrapporter :=)

Klamydia kan leda till sterilitet men förövaren går fri från straff

Några som läst unaids rapport och syn på kriminalisering menar att endast avsiktlig överförd hiv ska kunna straffbeläggas. Då är man på rätt spår. Men varför ska folk överhuvudtaget straffbeläggas för att ha haft oskyddat sex eller överfört hiv? Hiv är visserligen en allvarlig infektion, men det kan en del andra sexuellt överförbara infektioner också. Varför bestraffas inte till exempel de 40 000 i Serige och de 20 000 i Norge  som fått klamydia? Är det inte dags att normalisera hiv och placera infektionen under rubriken STI och SOI? (sexuellt överförbara infektioner)

Staten legitimerar rök och alkoholskador men går fri från straff

Man kan hårdra hela resonemanget och ifrågasätta varför män som gör kvinnor ofrivilligt med barn inte bestraffas med fängelse eller böter? Eller kvinnor som tar abort. Hur kommer det sig att staten fortsätter legalisera tobak och alkohol när det finns dokumenterad forskning som visar att bägge kan leda till allvarliga hälsorisker?

Ohanterbart liv och lagstiftning

Vi som arbetar med personer som har hiv eller är hivpositiva själva vet och ser att enskilda individer kan ha det tufft att hantera rådande förhållningsregler och lagstiftning. Men handlar det om en stigmatiserande och kriminaliserande lagstiftning? Kan det ligga något i individens förmåga att hantera sitt nya liv med hiv? Vad kan samhället göra för att förbättra enskilda individers beteende, attityder, kunskaper och färdigheter när det gäller hiv, hur hiv överförs och hur man kan leva ett drägligt liv med hiv?  Kan det vara där skon klämmer?

 

Tags: Kriminalisering & hiv Reflektioner

Comments (1)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report  

Mindre stress med Paglia

Rebus  (updated by Rebus)
Paglia tillhör en av Oslos mest speciella hundar. Hon huserar på mitt jobb på Helseutvalget och älskar mig mest av alla. Utan förbehåll.
Comments (2)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report  

Sunt KnullFörnuft - I saw the sign

Rebus  (updated by Rebus)

 

Idag fick jag en flashback - I saw the sign and it opened up my eyes - alltså ett minne från det undermedvetna som triggades och sköts upp till det medvetna av en händelse här och nu.

Förstod först efteråt vad det var sm hände. En intutitiv känsla sa mig att något var fel. Jag upplevde situationen som konstig, och där och då la jag i mina tankar över allt på min partner. Han är ju inte min typ, tänkte jag. Dessutom leker han med elden. Tankarna var överallt utom hos oss. Kändes pinsamt att jag faktiskt inviterat honm och samtidigt blev det viktigt att bryta det som höll på att ske.

Efteråt när han gått hem såg jag ljuset som den nyfrälste skulle sagt. Det var en liknande händelse när jag i nerdrogat tillstånd invovlerat mig i något liknande och det gått överstyr, som triggats och gett mig så dåliga vibbar. I tilägg till det var det något osexigt över att han ville bli tagen utan kondom och samtidigt undvika att komma i honom.

Som sagt jag bröt i rätt stund och han verkade bli lite “pissed off” när han i ett försök att skuldbeläga mig tyckte att jag borde sagt något redan när vi chattade med varandra. Klart han tyckte det med den genomskinliga lögnen jag kom med. Tack för tipset, ska tänka på det nästa gång. ;)

I hallen hittade jag på en nödlösning, orkade inte ta upp knarkarhistorien som drogs igång, (skam?) han såg på mig och verkade inte förstå min nödlögn. Skulle inte jag heller gjort, rätt genonskinlig faktiskt. Samtidigt passade jag på att  fråga om jag fick komma med några tips. Han nickade och så berättade jag vad jag vet om att vara passiv och chanser för hivöverföring och undrade om han testat sig någon gång. Jo, det hade han och såg inte nämnvärt påverkad ut. Vad som rörde sig i hans huvud hade jag förstås ingen aning om.

Varför trassla in mig i lögner ? Diamanten som är jag behöver slipas och putsas varje dag det är uppenbart och idag är jag tacksam att jag tog mitt förnuft tillfånga: "I saw the sign and it opened up my eyes."

Tags: Reflektioner

Comments (0)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report  

Omätbart virus gav hiv ...

Rebus  (updated by Rebus)

Har fått höra att vårt broderland Norge fått första fallet av hivöverföring mellan tvä män, där en av parterna står på en fungerande hivbehandling. I en konsultation med behandlande läkare sägs att paret fått försäkran om att de kunde ha sex utan kondom. Är någon förvånad?

Att chansen för hivöverföring minskar radikalt vid en välfungerande behandling som över tid innebär omätbara nivåer av hiv i blodet är väl känt. Precis som chanserna för överföring av hiv i samband med kuksugning, är läkarkår, expertis och hivpreventörer splittrade.

Omätbara virusnivåer - Knulla på utan kondom ...

Den libarala läkarkåren med påhejande hivpreventörer menar att personer i fasta monogama relationer där en är hivnegativ och den som har hiv har omätbara virusmängder över tid, kan överväga att ha anala- och vaginala samlag utan kondom. Sexakten välsignas utan större förbehåll.

Omätbara virusmängder - Knulla på med kondom ...

Den andra återhållsamma delen av hivförebeyggare och läkarstab varnar högljutt och säger att det behövs mer samlad forskning kring riskerna med anala samlag, virusnivåer i säd och gömda virusdepåer i samband med fungerande hivbehandling, innan det går att råda patienter och klienter att knulla utan kondom. Om det överhuvudtaget ska rekommenderas!

Den påstådda hivöverföringen i det norska parförhållandet reser funderingar

Suga kuk och undvika sperma i munnen anses som säkrare sex, trots att vi vet att det inte är 100 % säkert utan kondom. Ingen verkar bli särskilt upprörd när en bög hävdar att han fått hiv på det sättet. Ett oskyddat analt samlag - var på säkrare sex skalan lägger man det när den ene partneren är hivpositiv och står på en väl fungerande behandling med omätbara nivårer över tid? Är det att jämföra med kuksugning...

Bögparets sexvanor

Jag blir nyfiken och intresserad av vilka faktorer som bidragit till överföringen av hiv hos bögparet, om ryktet talar sanning förstås.

1. Har männen enbart sex med varandra, eller knullar de med andra vid sidan av den fasta relationen?

2. Har den som fått hiv, tagit sperma i munnen ?

3. Har den tidigare hivnegative mannen varit den mottagande passive partnern och fått säd i ändtarmen?

4. Hade någon av parterna en obehandla sexuellt överförbar infektion samtidigt som överföringen av hiv ägde rum?

Klassiskt budskap om kondom vid analsex inaktuellt?

Jag tror att det här är ett scenario vi får vänja oss vid, det att män och kvinnor får hiv av partner som bevisligen har omätbra virusmängder i blodet. Tänker också att säkrare sex budskapet i förhållande till hiv behöver individualiseras och anpassas ändå mer än det vi gör idag. Kanske är tiden förbi med ett generellt budskap om att använda kondom vid anala- och vaginala samlag och undvika sperma i munnen?

Vi behöver gå bortom det oskyddade samlaget och den i ryggmärgen fastnitadde frågeställningen: "Du använder väl kondom?" och istället se på värderingar och övertygelser och vad som är viktigt för den enskilde individen i en sexuell relation för att överhuvudtaget kunna prata kondom och förändringsnack.

Sen menar jag också att det är dags att avliva myten att hivpositiva bögar inte har ett sexliv och alltid praktiserar säkrare sex. Självklart har bögar sex oavsett hivstatus och självklart händer det att vi knullar utan kondom. I samma sexakt är det dessutom en hivnegativ man som också knullar utan kondom. Att sexlivet kan bli mer komplicerat när hiv finns med i bilden är också glasklart och det gäller såväl hivnegativ som hivpositiv.

Sammanfattning

Mer fokus på sexglada, runtknullande bögar med många sexpartners och som haft flera sexuellt överförbara infektioner i bagaget använder poppers och annat knullknark. Då mina damer och herrar är vi en bra bit på väg.

Medical news today skriver ckså m hiv i säd trots omätbara virusmängder

Tags: Sexuell hälsa

Comments (5)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report