107.621 members 3.854 online
Log in Become a member
Qruiser
Flee Elsa Linn
Spel Schema…
Blogg
Manchester 2/26
Cruz 101
Gaymap
Manchester 2/26
Axm bar
Gaymap
London 2/26
Eagle London
Gaymap

blog.qruiser.com
I blog on Scandinavia's largest gay and queer-community site, Qruiser. Be a member too!
En hivdivas bekännelser
Finalist i "Det store symesterskapet" i NRK 1 2014, Föredragshållare, kursledare och certifiserad Coach i DNCF.

Öppet hivpositiv sedan 1994. Arbetar med livsstilsrelaterade frågor först i RFSL från 1995 och sedan 2008 i Helseutvalget-Norge.

Öppenhet om hivstatus är ett kraftfullt verktyg mot självförakt och okunskap.

www.nytenk.no
www.pinterest.com/heidkampf

walterheidkampf (at) live.no
Categories
Latest entry
Calendar
«
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Widgets
Bookmark and Share
Statistics
Blog id: 1045

All entries in this category "Ny med hiv"


Korten på bordet - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)


Vad kan vara det värsta som kan hända när du berättar om din hiv?
Samma dag som jag fick mitt hivbesked, började tankarna kretsa kring om jag skulle berätta eller inte berätta - till vänner, familjen, gamla sexpartners och hemska tanke, framtida sexpartners. Det här var 1989, aidsskräcken var påtaglig och att få hiv var lika med en dödsdom och 10-12 år kvar att leva.

När jag valde att vara tyst eller förneka att jag hade hiv, förminskade jag mig själv. Varje gång jag höll tillbaka, när jag inget hellre ville än att berätta, dog något inom mig. Självkänslan blev sämre, jag drog mig tillbaka från vänner och ville inte bli förknippad med andra som också hade hiv. Skam, lögner och ångest var priset jag fick betala. Det orkade jag inte leva med.

Ärlighet

Med öppenheten blev jag stegvis ärligare. Det gav mig bättre självkänsla och ökat självförtroende. Ärligheten ledde till att respekt och acceptans från andra. Det var många som tyckte att jag var modig som tordes berätta. Jag svarade att jag inte var modig, bara rädd.

Avståndstagande = rädsla

Rädslan för öppenheten lurade mig att tro att ”hivgarderoben”, där tystnad, ensamhet och isolering härskade, var sättet att hantera mitt liv med hiv på. Att sitta därinne var värre än att möta avståndstagande. Under mina drygt 20 år som hivpositiv har jag lärt att avståndstagandet inte är något annat än tecken på rädsla. Det har egentligen inte så mycket med mig som person att göra.

Rädsla föds ur negativa tankar baserade på vad vi tror

Öppenhet handlade för mig om ärlighet och att inte ljuga mig full och tro på negativa tankar och historier som dök upp i min skalle. Det handlade om att bita huvudet av skammen som tärde på min självtillit. Det innebar att försonas med det faktum att jag hade en sjukdom som innebar en plågsam och förnedrande död. Trots eller kanske på grund av att Hiv är att betrakta som en allvarlig behandlingsbar kronisk infektion lyser vi som har hiv med vår frånvaro. Eller är det så att öppenheten äger rum mellan fyra ögon på medarbetarsamtalet med chenfen, före vi haft sex eller över en kopp kaffe med föräldrar och vänner?

Korten på bordet

Öppenheten hängde tätt samman med att förlåta mig själv för att jag fick hiv. Det handlade om att tillåta mig att sörja, gråta som fan och få vara ledsen. När jag kommit så långt, ja då kunde jag också steg för steg stå för att jag var hivpositiv. ch det rörde vid mina värderingar, vad som är viktigt, nämligen ärlighet.

Öpenhet är bra men kan vara tufft

Det har gått bra för mig i öppenheten, därmed inte sagt att det alltid gått på räls och att alla stått med öppen famn och tagit emot mig när jag berättat.  Jag tror vi behöver påminna oss om våra strategier och prata om hivet och kondombruk, innan vi laddar upp varandra med för mycket love, kärlek och amore.

Osynlighet späder på fördomar om personer med hiv

Hemligheter och faror som inte ögat kan se, skapar rädsla, som föder avståndstagande och distans, som leder till förakt och utanförskap. Öppenhet och dialog är en del av lösningen.

Våga fråga

Jag vill uppmana dig att ställa frågan "Har du hiv?" nästa gång du raggar eller blir uppraggad. Undgå att ta ett nekande svar som intäkt för att köra utan kådis. Och fundera också på de bakomliggande orsakerna till varför det är viktigt respektive ointressant med att känna til sin partners hivstatus. Släng in en kommentar i bloggen Glad

Genom att ställa frågan tillräckligt många gånger och göra det för att få ett avslappnat ligg och inte för att slippa ligga, då har du iallafall hjälpt en möjlig hivpositiv man eller kvinna på traven.

Det är lov att bry sig och öppenhet vinner i längden.


 

Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach
 

Tags: Ny med hiv

Comments (0)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report  

Medicner - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)

Kan du känna osäkerhet inför att stata behandling?

När jag känner till hur behandling mot hiv fungerar har jag lättare att vara delaktig i min vård. Tillräckligt med kunskap minskar oro och bidrar till att jag kan ägna mig åt annat än ängslan. Livet är nu och inte sen. 1995 provade jag mina första mediciner AZT och DDI. Slutade med dem på grund av starka biverkningar. Året därpå kom det som blev räddningen för mig och tusentals andra hivpositiva kvinnor och män - kombinationsbehandling mot hiv. Tack tack tack min tacksamhet är större än störst.

En kombinationsbehandling innebär att du använder tre eller flera medel med olika angreppspunkter samtidigt. Detta ger bättre och långvarigare effekter än behandling med bara ett eller två preparat. Med hjälp av medicinerna minskas mängden virus i kroppen och samtidigt förhindras skador som kan uppstå på grund av det.

Behandlingen har på ett fantastiskt sätt stärkt hälsan och minskat riskerna för att insjukna eller avlida i aidsrelaterade sjukdomar. För en del av oss är det dock fortfarande så att medicinerna inte fungerar så bra som man önskar.

Resistens (motståndskraft)

Resistens förekommer i stort sett bara om det finns mätbart hiv i blodet. Om virusmängden stiger till mätbara nivåer och du samtidigt står på behandling kan det bildas virus som är motståndskraftigt (resistent) mot ett eller flera av de mediciner du tar. Störst är chansen att utveckla resistens om du står på en behandling som inte fungerar till hundra procent..

Det är viktigt att vi tar preparaten på rätt tider och enligt de kostråd vi fått. Håller vi virusmängden på låga nivåer, helst omätbara, minskar möjligheten för resistensutveckling. Även möjligheten för överföring av hiv till våra sexpartners minskar om vi har omätbara mängder virus.

CD4 tal

I beslutet om att eventuellt starta en kombinationsbehandling är mätningen av virusmängden viktig och tolkas bäst i kombination med det allmänna hälsotillståndet och andra prover till exempel T-hjälparceller.

Med ett blodprov mäts våra t-hjälparceller (CD4). Ett genomsnittligt CD4-värde för personer som utan hiv ligger på 600-1200 celler per kubikmilliliter  blod. Idag erbjuds hivpositiva kvinnor och män behandling vid CD4 tal mellan 350-500.

När CD4-talet minskar och kommer under 200 ökar risken för hivrelaterade symtom (AIDS).

Virusmängd (viral load)

Virusmängden mäts för att få en bild av hur mycket eller lite virus det finns i kroppen. Mätningen görs med ett blodprov och visar mängden fritt hiv som finns per milliliter blod. Resultatet ligger i en skala från icke mätbara mängder till miljontals hiv per milliliter blod. Genom olika metoder kan man mäta virusnivån med olika grad av känslighet. Generellt kan man säga att en virusmängd under 10 000 hivvirus /mL blod är lågt och över 100 000 hivvirus /mL blod är högt.

Varför mäter man CD4 tal och virusmängd?

Symboliskt kan man likna hivinfektionen vid ett tåg som kör mot ett stup.Virusmängden anger tågets hastighet.  Ju högre hastighet desto större är virusmängden. CD-talet kan liknas vid var på sträckan man befinner sig. Och stupet i det här fallet är insjuknande och död i aids. En effektiv kombinationsbehandling bromsar tågets hastighet och får det att stanna innan det når stupet.


Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach

Tags: Ny med hiv

Comments (2)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report  

Vem knulla med? - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)

Tänk om det är så att lust till sex varierar över tid ...

När jag fick hiv-beskedet 1989 kretsande en del av tankarna kring sex och ett ifrågasättande av mitt sexliv. Det jag gillade ställdes mot vad som nu skulle vara möjligt eller inte möjligt. De hinder jag satte upp visade sig mer förknippade med min negativa syn på mig själv som en vandrande smittbomb, än de faktiska chanserna att överföra hiv till en tänkbar sexpartner. Trots oron träffade jag en hivnegativ man tre månader efter beskedet.  Vi var tillsammans i nästan tre år.

Det fanns perioder när sexlivet upplevdes jobbigt och något jag helst undvek. För andra kan det istället bli viktigt att ha mycket sex för att till exempel bevisa för sig själv att vi kan ha sex trots att vi har hiv. Sen kan det ju faktiskt vara så att sexlivet fortsätter som det gjort före hivbeskedet, lika bra eller dåligt. I regel balanserar sig jobbiga känslor eller ett destruktivt sexliv över tid, men hos en del kan det återkomma i perioder under ett liv med hiv och för andra kan det bli besvärligt att hitta fram till en fungerande sexualitet utan faror och nedbrytande beteende.

Hiv och ett bra sexliv funkar

De goda nyheterna för dig som precis fått reda på att du har hiv, och tänker att nu får det jävlar i mig vara slut med knullandet, är att det är möjligt att både ha hiv och ett fungerande och bra sexliv.

Du behöver egentligen bara göra två saker:

1. Tänka igenom under vilka omständigheter och i vilka situationer det kan vara besvärligt att skydda dig och dina partners mot hiv. Är det någon särskilt sexteknik du har som kan äventyra ditt bruk av skydd och därmed din partners hälsa?

2. Fundera över hur du kan förhindra hiv från att överföras till en hiv-negativ partner.

Virusmängd och smittsamhet

Personer med hiv och som har en fungerande behandling och behandlade könsjukdomar, har aldrig varit så lite smittsamma som idag.

Virusnivån har betydelse för hur stor eller liten möjligheten är att vi kan överföra hiv till våra partners. Regeln är att vi har som mest hivvirus i början och i slutet av hivinfektionen när vi utvecklar aidsrelaterade symtom.

Dagens kombinations behandlingar, om de används rätt och ger önskat resultat, innebär att virusnivåerna drastiskt minskar och kan under gynnsamma omständigheter vara nära noll med dagens mätmetoder. Det innebär att möjligheten att hivviruset ska kunna överföras är liten men det är fortfarande för tidigt att uttala sig om att man skulle vara helt fri från möjligheten att överföra hiv.


Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-CoachTags: Ny med hiv

Comments (2)  
 Report  

Knulla runt - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)

Har du en önskan om att förändra ditt sexliv?

En del av mitt sexliv och sexuella hälsa  går ut på att ta hand om mig själv och mina partners på ett sätt som i så stor utsträckning som möjligt hindrar överföring av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Ibland är det lätt andra gånger inte lika lätt.

Knulla runt

Ju fler sexpartners jag har ju större möjlighet är det att jag får eller överför sexuellt överförbara infektioner. Det säger sig sju självt, eller hur?

Skäl till många sexpartners

Att bögar generellt skulle ha mer sexpartners över tid än sina straighta vänner är en seglivad myt. Samtidigt är det så att en liten del av oss, precis som heteros, har många sexparters och det av olika skäl. Min första kontakt med bögvärlden var sexträffar och inget annat till att börja med. Mycket alkohol hörde till och livet var bara så härligt ... ehhh....

Ibland handlade sex om at lägga ner ett byte. Det var kul, spännande och stärkte självbilden. Inget var väl bättre att känna än att det fanns en hel hög med killar som ville ha mig...

Egna erfarenheter

När jag drack alkohol och gick på droger hade jag långt fler sexpartners än idag när jag är nykter och drogfri. Det gick rätt hett till ibland för att uttrycka sig milt. Det kan vara ytterligare ett skäl till att några av oss har många sexpartners och mycket sex – alkohol och “knullknark” förstärker känslor och påverkar oss på olika sätt.

Alkohol & droger har positiva verkningar, och ...

Det är inte för inte som jag drack och knarkade. De gav positiva verkningar  - annars skulle jag inte tagit dem till att börja med. Nackdelen var att amfetaminet förvandlade mig från en grå mus till självsäker testosteronstinn knulldurk. Odödlig i drogruset gjorde jag saker som jag normalt sett inte skulle gjort. Omdömet påverkas, rätt och slätt.

Sortera sexpartners efter vilken könssjukdom de har

När vi har sex med flera sexpartners samtidigt eller över tid, så räcker det med att en har en könssjukdom för att den ska överföras till flera.

Min erfarenhet är att en del bögar har krav på oss med hiv att vi alltid ska berätta om vår status innan vi hoppar i säng. Det handlar ofta enligt mitt förmenande mest om dessa män lättare ska kunna sortera bort vetet från agnarna, om ni förstår vad jag menar. Ett företag lika misslyckat som den som tror att han kan se att någon har en obehandlad könssjukdom, eller för den delen tror att han berättar att han har det.

Könsrötan kan slå till utan att märkas

Det är bra att komma ihåg att könssjukdomar inte alltid ger kännetecken ifrån sig och blir därmed osynliga. Och lika lite som man kan se att någon har hiv lika svårt är det att särskilja syfilis- och gonorrépojkarna från sexmarknaden.

Vägen vidare

I slutändan är det bara du som kan bestämma hur du vill ha det. Här är några fungerande tips på hur vi kan skydda oss själva och våra sexpartners.

Kondom när vi knullar - särskilt om partnern har en annan hivstatus.

Regelbunden testning av könssjukdomar (och hiv om du är hivnegativ).

Undgå överskrida gränser när vi dricker eller tar droger.

Dra ner på antalet sexpartners. Mer än 5 olika sexpatners per år ökar sårbarheten för att få eller överföra hiv.


Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach


Tags: Ny med hiv

Comments (0)  
 Report  

Omätbar virusmängd = sex utan kådis...

Rebus  (updated by Rebus)

Tänker du som en del andra att låga virusmängder betyder att vi kan knull utan kondom?

Virusmängden är en av flera markörer för vår ”hivhälsa” och mäts vid våra läkarbesök. Mängden virus är också en viktig faktor när vi ser över vår sexuella hälsa.

Låg virusmängd=låg smittsamhet.

Hög virusmängd= hög smittsamhet

Hivirus finns i kroppens alla vätskor. Den virusmängd jag pratar om här är detsamma som mängden hiv som finns i blodet och mäts genom ett blodprov på våra regelbundna läkarbesök.  Resultatet från ett virustest mäts i antalet kopior per milliliter blod och kan vara så lågt som under 50 virus per milliliter blod och så högt som 1 miljon virus per milliliter blod.

Omätbara virusmängder

När nivåerna är låga – under 50/ml är viruset omätbart. Det betyder att man med dagens tester inte kan se något virus i blodet samtidigt som det kan finnas lite virus kvar i blodet. Nyare tester kan påvisa ändå lägre nivåer. Med andra ord mätbart men inte noll.

Omätbara virusmängder över tid - minst 6 månader  indikerar att smittsamheten är väldigt låg, förutsatt att du nte har några obehandlade könssjukdomar som syfilis eler gonorré.

Inte på behandling

För dem av oss som inte står på behandling bedöms en virusmängd över 100 000 som högt och under 10 000 som lågt. Bra att tänka på är att virusmängden varierar från person till person och det inte är ovanligt att mängden virus kan variera från en mätning till en annan.

- Virusmängden kan tillfälligtvis öka om vi är sjuka

- Virusmängden kan variera beroende på när under dagen testet tas. Bra alltså att ha någorlunda lika tider hos läkaren. Med andra ord är det inte lönt att hänga upp sig på ett enskilt testtillfälle och dess resultat. Det är trenden över tid som har betydelse.

- Virustal och chansen för överföring.

- Om vi har höga virusmängder är möjligheten för att överföra hiv till någon om vi knullar utan kondom högre än om vi har låga eller omätbara virusmängder.

- Att ha omätbara virusmängder betyder bara att det inte kan upptäckas med dagens tester. Virus kan finnas kvar i blodet och det innebär att vi fortfarande kan överföra hiv om vi knullar eller blir knullade utan kondom.

- Omätbara virusmängder i blodet stämmer inte alltid överens med virusmängd i sperma eller analsekret.

- Mätning av virusmängden tillsammans med kroppens immunförsvar är vägledande prover för läkaren att kunna avgöra hur väl kroppen bekämpar hivviruset.

- Om vi tar behandling jämför läkaren samma tester för att se hur väl hiv-behandlingen fungerar och om några justeringar behöver göras.


 

Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach


Tags: Ny med hiv

Comments (0)  
 Report  

Singel... Ihop... Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)

Är du ofriviligt singel eller tror att bara för att du har hiv, så kommer du aldrig att kunna leva ihop med en annan man eller kvinna?

Det fanns perioder när jag inbillade mig att om jag bara träffade någon och blev ihop så skulle allt gå som på räls. Och då skulle oro för att bli en ensam, gammal och ful bög försvinna.

Nu blev det inte på det viset ,för när jag väl hittade någon att älska, ja då dök nya farhågor upp som gubben i lådan - bland annat rädslan att förlora den jag blivit ihop med. Så å ena sidan trodde jag på "evig" kärlek och å den andra sidan var jag rädd att förlora den jag älskade.

Bättre än bra

Flera med mig nickar instämmande när jag förklarar att i förälskelsen ville jag framstå som så bra som möjligt och ibland ännu bättre än bra. Jag ville vara perfekt. Tydligast var det i början av några relationer. I strävan efter perfektion fanns den lurande känslan av att " tänk om han lämnar mig om han upptäcker att..." När de här föreställningarna otyglat tilläts dra iväg, lät inte resultatet vänta på sig - orealistiska krav både på mig själv och den jag var ihop med. Och hur bra funkade det på en skala mellan 1-10?

Det fanns också tillfällen när jag på förhand undvek att berätta om min hiv. Och hur bra start var det på en relation? Det ledde oundvikligen till att jag drog mig undan när intresse uppstod från bägge håll.

Med dessa erfarenheter irelationslådan kan jag konstatera att det var min låga självkänsla som var på besök och den hängde ibland samman med min syn på mig själv som en person med hiv.

Hellre ett känt helvete än ett okänt paradis

Oron för att bli lämnad och i förlängningen leva själv, kunde leda till att jag hamnade i konstiga försvarspositioner istället för dialog eller ännu sämre, stannade kvar i ett förhållande fast jag egentligen inte mådde bra av det. Tacksam att jag som har hiv, hade turen att hitta en man som ville leva med mig, trots allt.

Underbara singelliv

Nu är det några år sedan jag levde i ett längre förhållande. Efter två år av singelliv kom också funderingarna: "Är det något fel med mig?" "Törs jag inte stanna kvar i en relation längre av rädsla för att bli lämnad?" eller är det rätt och slätt så att jag just nu trivs med att leva själv? Har det att göra med min öppenhet som hivpositiv? Förmodligen är det lite av varje.

Idag trivs jag med mitt självvalda singelliv. Det är viktigt tänker jag att inte tråna och längta efter något jag inte har utan istället njuta av det som är - med eller utan pojkvän.

I vissa perioder har jag dejtat en del men undvikit att bli kär på riktigt. Så fort känslorna
blivit lite starkare så har jag dragit mig undan eller sett till att ”förstöra” relationen. Ibland medvetet och ibland omedvetet. Och även om det är jag själv som backar ur det som kunde ha blivit en bra relation, så kunde det ibland sluta med att jag kände mig övergiven, ensam och besviken.
Motsatsen till denna rädsla handlar för mig om tro och tillit, att duga för den jag är, vad jag har och vara värd att älska och älskas

Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-CoachTags: Ny med hiv

Comments (0)  
 Report  

För mycket av det "goda" - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)

Hur många tror du har överkonsumerat alkohol, rökt som svin, käkat kilovis med godis under en film eller skurit sig i armarna för att kommai från verkligheten?

När jag använde, märkte jag snart att jag fick konsekvenser av mitt knarkande. Jag tog inte så stor notis om det. Istället snortade jag en ny lina och bestämde mig för att sluta eller dra ner på knarkandet nästa vecka. Och så där fortsatte det. I takt med att de negativa konsekvenserna blev ofrånkomliga, desto hårdare knep jag ihop ögonen och öppnade näsborrarna för fler linor.

Det var i den vevan, när de negativa konsekvenserna översteg vinsterna med att droga, som jag äntligen tordes se att jag hade problem och förmodligen blivit beroende. Jag kunde inte fungera normalt utan knark och drogen hade för länge sen ätit sig in och påverkade mina relationer, min ekonomi och sexlivet.  En klassisk definition av när man blivit beroende.

Test "Drogknipa"

Så därför kan jag utan att minsta tveka säga att det kan vara läge att ta sig en ordentlig funderare nær ett eller flera av följande påståenden passar in:

-  Jag använder mer än planerat och under längre tid.

-  Jag har skuldkänslor för mitt droganvändande.

-  Jag behöver droga eller dricka mer för att få samma effekt som tidigare.

-  Jag tillbringar en hel del tid med att få tag på och använda droger.

-  Jag har svårt att gå ut och ha kul utan droger.

-  Jag har svårt att ha bra sex utan att ta droger.

Vad håller jag på med? Och varför?

Det som fick mig att ta steget och söka hjälp var när jag faktiskt började tänka på vad jag höll på med och varför. Att också göra en lista över för och nackdelar med drogandet är ingen dum idé alls. Tankar nerskrivna på papper ger en klar bild och kan vara till hjälp när vi så småningom bestämmer oss för att göra något åt saken.

Tufft som fan att bryta ett problemartat bruk

Att sluta eller dra ner kan vara tufft och att ställa om helt och hållet är knappast ett enmansjobb. I vart fall behövde jag hjälp. Jag pratade med min chef, blev placerad på rehab och började gå på NA-möten. Det var 2004 och efter några återfall fram till april 2005, är jag idag nykter och drogfri.

10 steg för att bli problemfri

För mig fungerade NA och rehab i Minnesotamodellens anda och det är något jag med varmt hjärta kan rekommendera.  Känner du dig inte klar för de alternativen kan kanske följande 10 steg kan vara till användning. Lycka till :=)

- Göra en lista över när, var, varför och med vem jag tar droger.
- Skaffa stöd och support – Jag behöver inte göra det här på egen hand.
- Be vänner att undvika att använda eller erbjuda oss droger eller prata om droger när jag är med.
- Göra små förändringar, lite i taget och komma ihåg att förändring kommer sakta och med små steg.
- Vara förberedd på mina reaktioner när jag slutar som till exempel  sömnproblem, irritation, uttråkad, känslosvängningar.
- Göra mig av med droger och drogverktyg – Att ha dem i omkring mig kan dra igång – trigga – suget och göra att jag börjar använda.
- Undvika platser, människor, sinnesstämningar, viss sexaktivitet som kan trigga mig att använda.
- Hålla mig sysselsatt – Att ha tråkigt är min värsta fiende. Gör vad som helst som inte har koppling till drogandet.
- Börja träna, promenera, simma eller cykla. Det producerar endorfiner som är ett naturligt sätt att bli hög på. Ger energi och boostrar immunförsvaret.
- Ta hand om kroppen. Jag behöver sömn, bra mat. Undvik energidrycker, coca-cola och kaffe.
Tål att upprepas
Att överkonsumtion av alkohol och rökning, även om det är lagligt kan ge allvarliga konsekvenser för hälsan är knappast en nyhet för någon av oss.  Att ha en kronisk infektion som hiv betyder att kroppen behöver all den hjälp och support den kan få. Det i sin tur innebär att om vi drar ner eller slutar röka och dricka, är vi en bra bit på väg att boostra och investera i vår hälsa på ålderns höst.

Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach


Tags: Ny med hiv

Comments (0)  
 Report  

Nöjesknarka - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)


Har du tänkt på hur du hanterar ditt mående? Och varför du mår som du gör?

En god mental hälsa definierar jag som ett välbefinnande som har med mina känslor och stämningslägen att göra. Att leva med en inflammatorisk infektion som hiv, innebär att jag också kan ha en större sårbararhet än andra människor på vissa områden. Till exempel så är sannolikheten att vi någon gång i livet kommer att råka ut för psykisk ohälsa större än bland våra hivnegativa bröder och systrar.

Det här är ett av 14 blogginlägg i första hand för dig som nyligen fått din hivdiagnos. Välkommen i gänget!

Fysisk ohälsa mindre tabu än mental ohälsa

Att ta hand om min fysiska hälsa, gå på gym, springa och powerpromenera, har varit enklare än att förebygga och ta hand om min mentala hälsa. Fysiken klarar jag galant med 4-6 träningspass i veckan medan den mentala träningen tenderar att gå i berg och dalbana, även om det har jämnat ut sig rejält med åren. Särskilt andra halvåret 2011 och framåt har jag haft en rejäl boost med kognitiv träning och en utbildning i självledelse på Coachteam - House of leadership.

Jag gör fel men är inte fel

Det jag har fått med mig under mitt liv både med och utan hiv, alkohol och droger, är att jag ibland gör fel saker och beter mig som en ”idiot”. För att undvika att slå på mig själv stannar jag numera allt som oftast upp så snabbt som möjligt upp och hittar den kloka förmildrande rösten som säger att det är en del av att vara människa.

Det är förstås ingen ursäkt att skylla på att jag bara är en människa, men en nog så bra förklaringsmodell som underlättar för mig att godta mina och andras fel, men på ett villkor: att jag finner verktyg som verkar för mig och som hjälper mig att undvika samma problem nästa gång.

Mental ohälsa och nöjesdroger

Inget gott som har något ont med sig. Om vi dras med mentala problemställningar och dessutom använder oss av droger som vi tar för nöjes skull – partydroger – så kan vår mentala hälsa kompliceras än mer.

Det ena leder till det andra

Ångest och depressioner är några exempel på tillstånd som blir värre om vi samtidigt tar droger. I början av mitt korta men intensiva knarkande försvann ångesten och nedstämdheten. Sen tog det inte lång tid förrän kännetecknen på att jag mådde skit förstärktes av drogerna. Jag tog mer för att döva och problemen blev större. Jag hamnade i en ond neråtgående spiral som jag lyckligtvis tog mig ur, hyfsat välbehållen om jag får säga det själv.

Det kan ju vara så att vi kan vara sårbara för en psykisk/mental ohälsa men märker det inte förrän drogerna triggar igång problemen. Ett tungt och långvarigt drogbruk/missbruk lägger så att säga en bra grogrund för att vi ska få psykiska problem som i sin tur kan leda till att vi till exempel glömmer ta våra hivmediciner eller har riskfylld sex.

Allvarliga problem som psykoser - när vi inte kan göra skillnad på vad som är verklighet och fantasi - kan vara ett resultat av ett tungt och långvarigt drogande.

Alkohol förstärker dåligt mående

Det är bra att ha i bakhuvudet att alkohol är en neråtdrog, vilket i klartext betyder att den som mår dåligt, känner sig nere eller har depression, förmodligen kommer att känna sig värre, särskilt om man dricker mycket och över lång tid.

Tillits- och förtroendefull läkare

Att använda illegala droger, missbruka receptbelagda medel och kanske som ett resultat av detta ha chansartad sex, kan lätt bli ett hinder för att tala med vår behandlande läkare. Därför är det så viktigt att vi har en läkare eller andra samtalspartners som vi har förtroende för och känner tillit till.

Lyckopiller kan öka nivåerna av partydrogers verkan

En del antidepressiva läkemedel, lyckopiller, kan samspela med nöjesdroger som kokain, ecstasy, speed, crystal meth, amfetamin, acid, och öka drogernas verkan i kroppen till livsfarliga nivåer.  Så det är smart att kolla upp med behandlande läkare om de “lyckopiller” vi tar på något sätt kan påverka eventuellt bruk av illegala droger.


 

Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach


Tags: Ny med hiv

Comments (0)  
 Report  

Gilla läget - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)

Att leva med hiv handlar om mer än *CD-tal och virusmängder. Faktiskt så kan det vara smart med ett visst mått av framförhållning, en helhetsplanering där jag tillvaratar både min fysiska och mentala hälsa för att leva med så lite hiv som möjligt i min vardag. Hiv är ett litet virus och borde heller inte få större plats än så i våra liv.

Det här är ett av 14 blogginlägg i första hand för dig som nyligen fått din hivdiagnos. Välkommen i gänget!

Ta rygg på dem som gått före

Framhållning handlar bland annat om att våga sträcka ut en hand, få en mänsklig kontakt för support och kanske professionell hjälp, till den omsorg jag kan behöva för att hålla mig frisk och fräsch, nu och i framtiden. 30 år in i hivepidemin, så vill jag påstå att den bästa stigen en person som nyligen fått sin hivdiagnos kan ta, är den som tusentals andra hivpositiva kvinnor och män framgångsrikt trampat upp. Ta det lugnt och be om hjälp!

Leva tills jag dör - inte för att dö

När jag landade och kunde acceptera min hiv förstod jag att framtiden var ljusare än jag kanske trodde när jag fick reda på att jag var positiv. Det som tidigare före 1996 bara var en dröm och förhoppning om ett långt och hälsosamt liv med infektionen, är idag möjlig tack vare kvalificerat stöd, vägledning och medicinsk behandling.

Hivvård


En bra behandlande läkare har förstått att de grundläggande komponenterna som antiretroviral behandling och övervakning av virusmängd och CD tal bara är en början. Läkaren behöver ha ett brett helhetsperspektiv och vara uppmärksam på tillstånd som inte direkt är relaterade till hiv, av det enkla skälet att jag inte längre kommer att dö - åtminstone inte  i sviterna av hiv/aids.

En bra hivvård för mig handlar om att förebygga och se framåt snarare än att enbart reagera på sjukdomstillstånd kopplade till hivinfektionen. När jag har en plan för min hälsa, kan jag lättare förebygga sjukdomar och blir jag sjuk är jag bättre förberedd på att agera på den uppkomna situationen.

Hiv ökar sårbarheten för andra sjukdomstillstånd

Med en förväntan på ett normal långt liv kommer också verkligheten om åldersrelaterade tillstånd som ett brev på posten.  Exempel på sådana tillstånd kan vara hjärt-kärlsjukdomar, ikke AIDS relaterade cancerformer som till exempel lung- och analcancer, leverskador och benskörhet. Nu betyder det här knappast att vi med nödvändighet kommer att drabbas av dessa tilläggssjukdomar.

Orsakerna till ökad sårbarhet för dessa tillstånd är inte helt klarlagt men forskning pekar på två tänkbara orsaker:

1. Biverkningar från HIV-behandling

2. Kronisk inflammation i kroppen orsakad av hivviruset

Hiv och åldrande

Det är av betydelse att ta upp åldrande symtom med behandlande läkare. Även du som ännu inte passerat fyrtio har glädje av en långsiktig plan för en god hälsa på ålderns höst. Några nyckelfrågor som kan vara till hjälp nästa gång du träffar sin läkare kan vara:

- Ska jag starta behandling tidigt för att minska effekterna av den kroniska inflammationen om viruset orsakar?

- På vilket sätt kommer du att övervaka min generella hälsa?

- Är det några hiv-behandlingar jag bör undvika, baserat på min personliga och min familjs medicinska historia?

- Ska jag starta behandling för att minska på min smittsamhet?

En dialog och ett aktivt deltagande i den egna hälsan är A och O för ett bra liv med hiv. Det handlar inte längre om att enbart behandla. Förebygga är ordet för dagen.

Mental hälsa


Rädsla, skam, depressioner och ångest är vanligare bland personer som lever med hiv än befolkningen generellt. Att vara motiverad och jobba för en god hälsa är beroende av en god mental hälsa. Det inbegriper bland annat förmågan att acceptera ett liv med hiv och förhålla sig därefter.

Att eftersträva en god mental och psykisk hälsa är en nyckel i modern hivvård. Det är viktigt att också själv tänka i de här banorna redan när man får sitt hivbesked. Stödgrupper, psykologer, psykiatriker, coacher och liknande samt medicinering är möjliga vägar att hantera nedstämdhet och depressioner på.

Obehandlade känslomässiga och mentala problem kan leda till låg självkänsla, svårigheter att fungera hemma och på arbetet. Ohanterlighet och ökat bruk alkohol och andra droger är också tätt kopplade till mental ohälsa.

När den mentala hälsan vacklar kan det föra till att jag missar ta mina mediciner enligt ordination vilket ökar risken för resistensutveckling och behandlingsvikt. Och i förlängningen kan jag också bli sämre på att använda kondom och skydda mig själv och mina sexpartners.

Reducera chanstagningar


Det finns en del saker jag näppeligen kan förändra på som åldrande, hudfärg, sexuell orientering eller hivstatus för att ta några exempel. Däremot kan jag förändra en rad faktorer.
Röka, dricka och ta droger kan verka vara en logisk väg att hantera stress vid till exempel en hivdiagnos, Tyvärr pekar forskning åt ett håll - överdriven konsumtion av dessa faktorer ökar sårbarheten för hjärt-kärl sjukdomar, olika cancerformer och mental ohälsa bland personer som lever med hiv.

Rökning till exempel associeras gång efter gång till bland annat hjärt-kärlsjukdom, lungcancer, analcancer, emfysem bland personer som lever med hiv.

Ett klokt sätt att hantera den stress som kan uppkomma vid ett hivbesked är att ta tag i den istället för att ignorera den. Att erkänna sina tillkortakommanden är första steget i att hantera mitt liv.

Det handlar om utveckling inte perfektion - och att gilla läget.


* Cd4-tal är ett mått på hur starkt immunförsvaret är. Ju högre tal ju bättre.

Virusmängd mäts i blodet och anger antal virus per ml blod. Ju lägre tal ju bättre

Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked. Även andra kan förstås ha glädje av inläggen.

mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach


Tags: Ny med hiv

Comments (0)  
 Report  

Hiv+ skylla mig själv? - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)

Hur vi hanterar ett besked och de känslor som uppstår när vi står öga mot öga med hivviruset är olika - det kan vara allt från en axelryckning till värsta chocken. Att leva med en känsla av skuld eller skam är vanligare än vi kanske vill tro, helt normalt och framförallt fullt förståeligt om ni frågar mig.

Det här är ett av 14 blogginlägg i första hand för dig som nyligen fått din hivdiagnos. Välkommen i gänget!

Mitt eget fel

I början av min hivinfektion kunde jag känna skammen - jag var det det äckliga viruset som så många var rädda för. Samtidigt fanns tankarna där om att jag gjort något fel och fick skylla mig själv för den situation jag satt mig i.

För mig var dock aldrig känslan av skuld för att eventuellt ha överfört hiv till min partner särskilt påtaglig. Det gick snabbt att bestämma mig för att vi var två som försökt "dansa tango" och att vi inte varit så bra på det. Vem som dansade cha cha och vem som drog tangostegen var ointressant. Vi var bägge inblandade och hade vårt eget ansvar för att förhindra att överföra viruset.

Definition skuld och skam

Skuld handlar om att göra eller inte göra - någonting jag inte gjort men som jag borde ha gjort eller något som jag har gjort som var fel. Det går att återställa genom att förstå att jag har gjort fel och be om förlåtelse. Skam är en upplevelse om hur jag är. Jag tycker inte att jag har gjort fel, men att jag är fel.

Låg självkänsla

Att gå omkring med skuld och skamkänslor över en längre tid kan leda till låg självkänsla. En låg självkänsla kännetecknas av att ha låga tankar om sig själv och att det jag eventuellt presterar som mer eller mindre skit. Låg självkänsla hänger ihop med beteenden där jag varken bryr mig om mig själv eller andra och det är kanske inte så konstigt. En person med mindre bra självbild kan i förlängningen hamna i överdrivet bruk av sex, partydroger och alkohol.

När jag tycker illa om mig själv, har dåligt självförtroende slår jag gärna på mig själv och dömer mig hårt och skoningslöst. Det är helt onödigt. Det som kan vara användbart att känna till är varför vi försätter oss i riskfyllda situationer och ta reda på vad vi kan göra annorlunda nästa gång. Ett tecken hos mig att det är dags att se över självkänslan är när "idioterna" poppar upp som popcorn runt omkring mig.

Att få skulden

Min familj har alltid varit välkomnande och stöttande oavsett om det gäller hiv, homosexualitet eller drogproblem. Så är det tyvärr inte för alla. När vi berättat för familjen eller några vänner om vår hiv kände en del av oss skuld över den oro vi trodde att vi gav dem.  Några upplevde också att familjen faktiskt lade skuld på oss, även om det aldrig uttalades högt. En del har också berättat att delar av familjen klart och tydligt anklagat dem för att orsaka obehag och oro, och det kan vara tufft att hantera.

I sådana här lägen kan det vara bra att försöka skilja på föreställningen av den skuld vi känner och vår verkliga skuld. Alltså vad vi tror och vad vi vet. Ibland överstiger fantasin verkligheten och det som vi upplever som skuldbeläggelse från andra kan i själva verket vara en spegelbild av våra egna skam och skuldkänslor. Det är sällan så illa som vi tror.

Ge andra skulden

Omedelbart efter ett hivbesked kan en del vara förbannade och ilskna och på stående fot anklaga och skuldbelägga andra för att ha fått det jävla viruset.  För andra kan dessa starka känslostormar komma senare eller inte alls. Åter igen, vi är olika och reagerar och hanterar svåra situationer på olika sätt. Ibland kan våra reaktioner bero på hur vi fick hiv och från vem eller vilka.

Att se sin del i det som skett kan vara en hjälpfull nyckel till att acceptera den nya situationen vi befinner oss i.


 

Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach


Tags: Ny med hiv

Comments (0)  
 Report