98.945 members 4.131 online
Log in Become a member
Qruiser
Sexyrian
Which LeSpecs…
Blogg
Sexyrian
Dirty Love Tools…
Blogg
Manchester 5/30
Axm bar
Gaymap
Manchester 5/30
Taurus Bar & Rest…
Gaymap

blog.qruiser.com
I blog on Scandinavia's largest gay and queer-community site, Qruiser. Be a member too!
En hivdivas bekännelser
Finalist i "Det store symesterskapet" i NRK 1 2014, Föredragshållare, kursledare och certifiserad Coach i DNCF.

Öppet hivpositiv sedan 1994. Arbetar med livsstilsrelaterade frågor först i RFSL från 1995 och sedan 2008 i Helseutvalget-Norge.

Öppenhet om hivstatus är ett kraftfullt verktyg mot självförakt och okunskap.

www.nytenk.no
www.pinterest.com/heidkampf

walterheidkampf (at) live.no
Categories
Latest entry
Calendar
«
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Widgets
Bookmark and Share
Statistics
Blog id: 1045

Skrota skiten (11)

Rebus  (updated by Rebus)

När du hivtestar dig och testet visar sig vara positivt faller du automatiskt in under rådande smittskyddslagstiftning där hiv ingår som en sjukdom bland flera andra. Regeringen har tillsatt en utredning som ska utvärdera de nu gällande reglerna på smittskyddets område.

 

Smittskyddsläkare Per Arne Parment säger i tidningen Insikt Nr 5/96 att smittskyddslagen värnar om de svaga i samhället. Han utpekar hivpositiva som starka individer och personer som kan få sin partner i en sådan beroendeställning att den hivpositive kan tvinga till sig sex på ett sådant sätt att partnern blir smittad.

Parments tolkning är felaktig, delvis kränkande och insiktslös. Felaktig därför den svage i de allra flesta fall är just den hivpositive, precis som  överläkare Ove Berglund, Södersjukhuset svarar i Insikt på samma insändare.

Parment följer helt riktigt föreskrifterna i smittskyddslagen, det är hans jobb och med  en åsnas envishet vidhåller han den hivpositives ovillkorliga plikt att informera om sin hivsmitta.

Kondom skyddar

Vad han inte ser är att en ovillkorlig informationsplikt ur en hivpreventiv utgångspunkt inte skyddar mot hiv. Det gör däremot kondomer. Följaktligen borde det vara bättre att se till att ha säkrare sex än att berätta om sin hivstatus.

Kränkande blir Parment när han utgår från att det är vi, dvs. hivpositiva som känner till sin hivstatus som avsiktligt för hivsmittan vidare.

Torsten Berglund kurator på Venhälsan, Södersjukhuset, har gjort en studie och i den kan man se att runt 95 procent smittades av en partner som inte kände till sin hivstatus.

Parments attityd skrämmer snarare än ger oss hivpositiva något förtroende för vare sig honom eller smittskyddsenheten i stort. Om han vill vara den apostel han utger sig vara för oss homosexuella får han ändra sin inställning mot bögar i allmänhet och hivpositiva bögar i synnerhet.

Det är arbetsamt att leva med smittskyddslagen och dess hot om kontroll och tvångsisolering.

Jag blir arg därför att som hivpositiv inskränks en av mina grundläggande demokratiska rättigheter, nämligen den att tala fritt utan att riskera repressalier. Smittskyddslagen ger smittskyddsläkaren sådan makt att han själv kan kalla in mig till förhörsliknande samtal. Om han sedan tror att jag i framtiden inte kommer att följa de föreskrifter som finns beskrivna i smittskyddslagen kan han hos länsrätten begära mig tvångsisolerad. Hittills har länsrätten gått på smittskyddsläkarens linje i samtliga fall utom ett.

Min behandlande läkare, kurator eller psykolog är skyldiga att informera till smittskyddsläkaren om jag berättar för någon av dem att jag haft osäker sex. Gör det att jag pratar med dem? Knappast!

Vart ska jag vända mig för att få hjälp när jag behöver prata  om eventuella misslyckanden och hur jag kan undvika att de upprepas? I tron att jag söker råd och hjälp blir jag misstänkliggjord och smittskyddsläkaren ser mig som en brottsling vilken medvetet sprider smitta.

"Nu Ska Hela Rasket Rivas, Nu Ska Hela Rasket Bort…" krönika i RFSLs medlemstidning  Kom Ut! Nr 8 1996

 

Tags: Krönikor RFSL 1995-2000

Comments (0)  
 Report