107.617 members 4.642 online
Log in Become a member
Qruiser
Birmingham 2/27
The Village Inn
Gaymap
London 2/27
Eagle London
Gaymap
Manchester 2/27
Cruz 101
Gaymap
Manchester 2/27
Tribeca
Gaymap

blog.qruiser.com
I blog on Scandinavia's largest gay and queer-community site, Qruiser. Be a member too!
En hivdivas bekännelser
Finalist i "Det store symesterskapet" i NRK 1 2014, Föredragshållare, kursledare och certifiserad Coach i DNCF.

Öppet hivpositiv sedan 1994. Arbetar med livsstilsrelaterade frågor först i RFSL från 1995 och sedan 2008 i Helseutvalget-Norge.

Öppenhet om hivstatus är ett kraftfullt verktyg mot självförakt och okunskap.

www.nytenk.no
www.pinterest.com/heidkampf

walterheidkampf (at) live.no
Categories
Latest entry
Calendar
«
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Widgets
Bookmark and Share
Statistics
Blog id: 1045

Medicner - Ny med hiv

Rebus  (updated by Rebus)

Kan du känna osäkerhet inför att stata behandling?

När jag känner till hur behandling mot hiv fungerar har jag lättare att vara delaktig i min vård. Tillräckligt med kunskap minskar oro och bidrar till att jag kan ägna mig åt annat än ängslan. Livet är nu och inte sen. 1995 provade jag mina första mediciner AZT och DDI. Slutade med dem på grund av starka biverkningar. Året därpå kom det som blev räddningen för mig och tusentals andra hivpositiva kvinnor och män - kombinationsbehandling mot hiv. Tack tack tack min tacksamhet är större än störst.

En kombinationsbehandling innebär att du använder tre eller flera medel med olika angreppspunkter samtidigt. Detta ger bättre och långvarigare effekter än behandling med bara ett eller två preparat. Med hjälp av medicinerna minskas mängden virus i kroppen och samtidigt förhindras skador som kan uppstå på grund av det.

Behandlingen har på ett fantastiskt sätt stärkt hälsan och minskat riskerna för att insjukna eller avlida i aidsrelaterade sjukdomar. För en del av oss är det dock fortfarande så att medicinerna inte fungerar så bra som man önskar.

Resistens (motståndskraft)

Resistens förekommer i stort sett bara om det finns mätbart hiv i blodet. Om virusmängden stiger till mätbara nivåer och du samtidigt står på behandling kan det bildas virus som är motståndskraftigt (resistent) mot ett eller flera av de mediciner du tar. Störst är chansen att utveckla resistens om du står på en behandling som inte fungerar till hundra procent..

Det är viktigt att vi tar preparaten på rätt tider och enligt de kostråd vi fått. Håller vi virusmängden på låga nivåer, helst omätbara, minskar möjligheten för resistensutveckling. Även möjligheten för överföring av hiv till våra sexpartners minskar om vi har omätbara mängder virus.

CD4 tal

I beslutet om att eventuellt starta en kombinationsbehandling är mätningen av virusmängden viktig och tolkas bäst i kombination med det allmänna hälsotillståndet och andra prover till exempel T-hjälparceller.

Med ett blodprov mäts våra t-hjälparceller (CD4). Ett genomsnittligt CD4-värde för personer som utan hiv ligger på 600-1200 celler per kubikmilliliter  blod. Idag erbjuds hivpositiva kvinnor och män behandling vid CD4 tal mellan 350-500.

När CD4-talet minskar och kommer under 200 ökar risken för hivrelaterade symtom (AIDS).

Virusmängd (viral load)

Virusmängden mäts för att få en bild av hur mycket eller lite virus det finns i kroppen. Mätningen görs med ett blodprov och visar mängden fritt hiv som finns per milliliter blod. Resultatet ligger i en skala från icke mätbara mängder till miljontals hiv per milliliter blod. Genom olika metoder kan man mäta virusnivån med olika grad av känslighet. Generellt kan man säga att en virusmängd under 10 000 hivvirus /mL blod är lågt och över 100 000 hivvirus /mL blod är högt.

Varför mäter man CD4 tal och virusmängd?

Symboliskt kan man likna hivinfektionen vid ett tåg som kör mot ett stup.Virusmängden anger tågets hastighet.  Ju högre hastighet desto större är virusmängden. CD-talet kan liknas vid var på sträckan man befinner sig. Och stupet i det här fallet är insjuknande och död i aids. En effektiv kombinationsbehandling bromsar tågets hastighet och får det att stanna innan det når stupet.


Ny med hiv är en serie blogginlägg för personer som nyligen fått sitt hivbesked.  Även andra berörda kan förstås ha glädje av inläggen.

Mvh

Walter Heidkampf

NLP- och ACMC Meta-Coach

Tags: Ny med hiv

Comments (2)  
Digg entry (0 memb.)  
 Report